TARİHTEN GÜNÜMÜZE, GÜNÜMÜZDEN GELECEĞE BİR GÜÇ MÜCADELESİ OYUNU: AVRASYA, ORTA ASYA VE TÜRKİYE

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 6
Number of pages: 81-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrasya tarih boyunca kültürlerin ve uygarlıkların beşiği olmuştur. Bu nedenle de tarihin her döneminde bu topraklar hâkimiyet mücadelelerinde sahne olarak kullanılmış ve dünyayı etkileyen önemli kırılma noktaları yaratmıştır. Avrasya’nın merkezini oluşturan Orta Asya, hem Türklerin ata yurdu olması, hem Rus asimilasyonlarına uğraması ve hem de SSCB sonrasında güç mücadelelerine sahne olması nedeniyle Türkiye için çok önem taşımaktadır. SSCB sonrasında başlayan mücadele çok yönlüdür. İçinde kültürel, ekonomik, enerji ve siyasi çıkarların ön plana çıktığı ve her türlü gelişmenin Türkiye’yi direkt olarak etkilediği oluşumlar mevcuttur. Türkiye’de özellikle tarihi bağları nedeniyle bu mücadelenin içinde başlangıçtan itibaren yer almaya çalışmaktadır. Avrasya ve özellikle Orta Asya coğrafyası bir güç dengesi mücadelesine tanık olmaya başladığında Türkiye’nin bölgedeki potansiyeli değerlendirmesi ve başlatacağı girişimleri ile kendini ortaya koyacak bir yeni döneme girecektir. Bu yeni dönemde Türkiye bölgede güç dengesi olma amaçlı varlık göstermek isteyecektir.

Keywords

Abstract

Eurasia has been the cradle of civilizations and cultures throughout history. Therefore, the date is used as a stage in the struggle between the dominions, each period this land, and has created the world affecting important breaking points. The Turks of Central Asia that make up the center of Eurasia, and asimilasyonlarına, both Russian and was informed that the assign residences as well as to Turkey because of the power in the wake of the SOVIET UNION is very important in some of the scene Versatile fighting starting in the USSR. In cultural, economic, energy and political interests, Turkey out of the fore and all types of development are available directly affects formations. Because of this struggle in Turkey, especially on links from the beginning of works to take in.Geography of Central Asia and Eurasia, especially when a balance of power in the region, Turkey’s evalution of the potential witness the struggle and the attempts to demonstrate a new erat o begin with. In this new era, the balance of power in the region being displayed fort he purpose of being Turkey.

Keywords