BİLGİNİN MALZEME OLARAK KULLANILDIĞI SANATLAR İLE METİNLERARASILIK ARASINDAKİ BAĞLANTILAR

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI
Number of pages: 11-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Belâgat” kitaplarında yer alan hemen her sanat unsurunu, “Metinlerarasılık” kuramı uygulamalarında da bulmak mümkündür. Klâsik önadı ile anılan belâgat ve bir çağdaş dönem kuramı olan metinlerarasılık, aslında birçok noktada aynı şeyi farklı sözcüklerle ifade etmektedir. Bu makalede, belâgat içerisinde çoğunlukla ortak malzemenin kullanılmasına yönelik sanatlar olarak adlandırılan unsurlar ile metinlerarasılık arasındaki bağlantılar irdelenmiş, ilişkiler ve varsa ilişiksizlikler değerlendirilmiştir. Yine belâgate bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılarak, onun metinlerarasılıkla örtüşen diğer yönleri öz bir şekilde ele alınmıştır. Klâsik ve modern olarak ayrıştırılanın aslında aynı şeyi söylediği veya söyleyebileceği ve çoğu zaman da yapılan adlandırmaların ve kullanılan terminolojinin farklı olduğu gösterilmeye çalışıldı.

Keywords

Abstract

In intertextuality, it is possible to see every artistic element which exists in rhetoric. In fact, rhetoric which is called with its common adjective and intertextuality which is a contemporary theory expresses the same thing with different words. In this paper, elements which are called arts mostly related with the usage of common material in rhetoric and its connections were analyzed, and relationships and irrelation if exists were evaluated. Again by evaluating rhetoric from holistic point of view, its other points overlapping with intertextuality were handled basically. It is tried to be shown that those classified as classic and modern tell or may tell the same thing and mostly naming and terminology that is used is different.

Keywords