DİL EĞİTİMİ VEREN İNTERNET SİTELERİ VE KÜLTÜR KODLAMALARI: VOİCE OF AMERİCA (VOA) İNTERNET SİTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 3
Language : null
Konu : EĞİTİM
Number of pages: 249-256
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bazı kurum ve kuruluşlar İngilizce eğitim veren internet siteleri kurmaktadırlar. Bu sitelerin içerisinde kültür kodlamaları bulunmaktadır. Küreselleşen dünyada devletlerin kendi kültürleri ulusaldan küresele yaymak için kullandıkları araçlardan biri de bu internet siteleridir. Makalede bu sitelerden biri olan Voice of America internet sitesi ele alınmıştır. Voice of America sadece haber yayını yapan bir site değil aynı zamanda İngilizce eğitim veren bir internet sitesidir. Siteye erişim ücretsizdir. Dolayısıyla bu site vasıtasıyla İngilizcelerini geliştirmek isteyenlerin sayısı fazladır. Ayrıca sitenin İngilizce eğitim metinlerinin içerisinde Amerikan kültürü kodlamaları bulunmaktadır. Maalesef içerisinde Türk kültürü kodlamalarının bulunduğu ücretsiz Türkçe eğitim veren bir internet sitesi henüz mevcut değildir.

Keywords

Abstract

Some of foundations and establishments constitute internet sites which is giving English education. There are cultural codes in this sites. In the globalisation world, one of the instrument which states using for disseminate their cultures from states level to global level is this internet sites. In the article, Voice of America (VOA) which is one of this sites will be under debate. Voice of America not only just an internet site that broadcasting news, but also an internet site that giving English education. Reaching the site is free. Thus there are lots of people who wants to improve their English by means of this site. There are codifications of American culture in these education texts also. Unfortunately there isn’t any free internet site which is giving Turkish education and having codification of Turkish culture in it.

Keywords


 • Ayasofya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, http://www.kultur.gov.tr/EN/belge/2-14732/ayasofya- museum.html (07.05.2011, 10:14).

 • Business, Voice of America (Amerikanın Sesi), http://www.voanews.com/learningenglish/home/business/, (07.05.2011, 16:53).

 • Çin Kültür Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, http://www.ccnt.gov.cn/English/index.html, (07.05.2011, 10:19).

 • Dr. Spock, Voice of America (Amerikanın Sesi), http://www.voanews.com/learningenglish/home/Dr-Spock-1903-1998-The-WorldsMost-Famous-Baby-Doctor-131321239.html, (13.10.2011, 15:35).

 • East Asian Educators, Voice of America (Amerikanın Sesi), http://www.voanews.com/learningenglish/home/education/East-Asian-EducatorsLook-to-US-Schools-for-Ideas--131657238.html, (13.10.2011, 11:05).

 • Economy Pushes Spanish, Voice of America (Amerikanın Sesi), http://www.voanews.com/learningenglish/home/education/Economic-Forces-PushSpanish-to-Learn-English--125924438.html, (13.10.2011, 11:40).

 • Efes, Kültür ve Turizm Bakanlığı, http://www.kultur.gov.tr/EN/belge/2-14736/efes- museum.html, (07.05.2011, 10:05).

 • Ewha Language Center, Ewha Dil Merkezi, ile.ewha.ac.kr, (07.05.2011, 10:05).

 • Gold Keeps Shining, Voice of America (Amerikanın Sesi), http://www.voanews.com/learningenglish/home/business/Gold-Keeps-Shining-30Years-After-Nixon-Ended-Gold-Standard-119888099.html, (07.05.2011, 16:57).

 • Hanyang University International Language Institute. www.hyili.hanyang.ac.kr, (07.05.2011, 11:27).

 • Hindistan Kültür Bakanlığı. http://indiaculture.nic.in/, (07.05.2011, 10:20).

 • Hongik University International Language Institute. huniv.hongik.ac.kr, (07.05.2011, 11:27).

 • How an Allowance Helps, Voice of America (Amerikanın Sesi), http://www.voanews.com/learningenglish/home/business/How-an-Allowance-HelpsChildren-Learn-About-Money-120417719.html, (07.05.2011, 16:55).

 • HUFS Center for Korean Language and Culture, Voice of America (Amerikanın Sesi), builder.hufs.ac.kr, (07.05.2011, 11:27).

 • International Cultural Property Protection, ABD Eğitim ve Kültür Ġşleri Dairesi, http://exchanges.state.gov/heritage/culprop.html, (11.05.2011, 09:36).

 • ĠNAN, Aslan (2000), Internet El Kitabı, (5. baskı), Ġstanbul: Sistem Yayıncılık.

 • John Kenneth Galbraith, Voice of America (Amerikanın Sesi), http://www.voanews.com/learningenglish/home/John-Kenneth-Galbraith-19082006-He-Influenced-American-Economic-Thought-for-Many-Years121027649.html, (07.05.2011, 16:54).

 • Konkuk University Language Institute, Konkuk üniversitesi Dil Enstitüsü, kfli.konkuk.ac.kr, (07.05.2011, 11:27).

 • Kore Kültür Bakanlığı, Güney Kore Kültür, Turizm ve Spor Bakanlığı, http://www.mct.go.kr/english/index.jsp, (07.05.2011, 11:00).

 • Korea University Korean Language and Culture Center, Kore Üniversitesi Kore Dili ve Kültürü Merkezi, kola.korea.ac.kr, (07.05.2011, 11:27).

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, http://www.kultur.gov.tr/TR/ana- sayfa/1-0/20110513.html, (13.05.2011, 16:00).

 • Obama Enters, Voice of America (Amerikanın Sesi), http://www.voanews.com/learningenglish/home/business/Obama-Enters-2012-Raceon-Good-Jobs-News-119442324.html, (07.05.2011, 17:13).

 • OĞUZ, M. Öcal (2002). Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi, Ankara: Akçağ Yayınları.

 • ÖZDEMĠR, Nebi (2008). Medya, Kültür ve Edebiyat, Ankara: Geleneksel Yayıncılık.

 • Science and Technology, Voice of America (Amerikanın Sesi), http://www.voanews.com/learningenglish/home/science-technology/, (13.10.2011, 15:25).

 • So You Want, Voice of America (Amerikanın Sesi), http://www.voanews.com/learningenglish/home/science-technology/So-You-WantTo-Be-A-Doctor-Medical-Studies-and-Hospital-Training-Are-Hard-Work129271043.html, (13.10.2011, 16:50).

 • Tarihte Kars ve Ani. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, http://www.ani.gov.tr/tarihce.asp, (14.10.2011, 08:55).

 • Topkapı Sarayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, http://www.kultur.gov.tr/EN/belge/2- 14741/topkapi-palace-museum--1.html, (07.05.2011, 10:05).

 • Twelve Cultural Sites, Voice of America (Amerikanın Sesi), http://www.voanews.com/learningenglish/home/12-Cultural-Sites-in-DevelopingWorld-Listed-as-Most-Threatened-106575948.html, (07.05.2011, 15:42).

 • U.S. Department of State, ABD Eğitim ve Kültür Ġşleri Dairesi, http://exchanges.state.gov/englishteaching/index.html, (13.05.2011, 16:35).

 • Voice of America, Voice of America (Amerikanın Sesi), http://www.voanews.com/english/news/, (07.05.2011, 15:35).

                                                                                                    
 • Article Statistics