DİL EĞİTİMİ VEREN İNTERNET SİTELERİ VE KÜLTÜR KODLAMALARI: VOİCE OF AMERİCA (VOA) İNTERNET SİTESİ ÖRNEĞİ
INTERNET SITES WHICH GIVING LANGUAGE COURSE AND THEIR CULTURAL CODIFICATIONS: THE EXAMPLE OF VOICE OF AMERICA (VOA) INTERNET SITE

Author : Mesut UĞURLU
Number of pages : 249-256

Abstract

Bazı kurum ve kuruluşlar İngilizce eğitim veren internet siteleri kurmaktadırlar. Bu sitelerin içerisinde kültür kodlamaları bulunmaktadır. Küreselleşen dünyada devletlerin kendi kültürleri ulusaldan küresele yaymak için kullandıkları araçlardan biri de bu internet siteleridir. Makalede bu sitelerden biri olan Voice of America internet sitesi ele alınmıştır. Voice of America sadece haber yayını yapan bir site değil aynı zamanda İngilizce eğitim veren bir internet sitesidir. Siteye erişim ücretsizdir. Dolayısıyla bu site vasıtasıyla İngilizcelerini geliştirmek isteyenlerin sayısı fazladır. Ayrıca sitenin İngilizce eğitim metinlerinin içerisinde Amerikan kültürü kodlamaları bulunmaktadır. Maalesef içerisinde Türk kültürü kodlamalarının bulunduğu ücretsiz Türkçe eğitim veren bir internet sitesi henüz mevcut değildir.

Keywords

İnternet Sitesi, Kültür Kodlaması, Voice of America (VOA).

Read: 918

Download: 451