KISA KISA [KÜÇÜREK] ÖYKÜNÜN TANIMI, İMKÂNLARI VE SORUNLARI

Author:

Number of pages: 287-294
Year-Number: 2012-5 Issue 1

Abstract

20. yüzyılın sonlarında edebiyat dünyasında yerini alan kısa kısa [küçürek] öykü öykünün bir alt türü olarak görülmektedir. Ancak, isimlendirilmesinde ve tanımlanmasında anlaşmazlıklara ve farklılıklara rastlanmaktadır. Küçürek öykünün modern hayatın hızının neden olduğu bir ihtiyaçla yazıldığı ve okur tarafından bu nedenle tercih edildiği gündeme gelmektedir. Bu makalede öncelikle tanım, adlandırma sorunları ve küçürek öykünün nasıl bir motivasyonla yazıldığı üzerinde durulmuştur. Daha sonra da küçürek öykünün özellikle şiir ile benzerliklerine ve problemli ilişkileri bağlamında ortaya çıkan sorunlara değinilmiştir.

Keywords

Abstract

It is controversial that short-short story, placed in the literary world at 20. the end of the century, a story in itself or a kind of sub-genres of story. This problem is caused by its nomenclature and identification of the disputes and differences. The speed of modern life caused by the short story written and read by a need comes up, so are preferred. This article first definition, naming issues, and how a short story written motivation are emphasized. Then, with the similarities of poetry and short stories and issues which arise in the context of problematic relationships, is mentioned.

Keywords