AHMET BÜKE’NİN ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ÖYKÜLERİNDE KONU SEÇİMİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 2
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 395-405
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlk kitabını 2004’te yayımlayan, 2008’de Oğuz Atay Öykü Ödülü’nü, 2011’de ise Sait Faik Hikâye Armağanı’nın alan Ahmet Büke’nin yayımlanmış beş öykü kitabı vardır. Büke’nin öykülerinde mekân çoğunlukla İzmir’dir ve kasaba hayatı geniş yer bulur. Öykülerde çoğu zaman karamsar ve karanlık bir hava hâkimdir. Kötülük, cinayetler, aldatma, gayr-ı meşru ilişkiler, çocukluk, açlık ve yoksulluk sıkça işlenen konular arasındadır. Aslında yazar, kötüyü anlatırken, iyiyi ve güzeli işaret etmeye çalışmaktadır. Büke, kendini onarma ya da hayata direnme ihtiyacı hissedince yazdığını söyler. Politikayı ve politikleşmeyi dışlayan bir edebiyatı kendine çok yakın bulmadığını söyleyen Büke’nin öykülerinde, işsizlik, işçi sorunları, işçi-patron ilişkileri, terör, işkence, hapishane, tutukluluk gibi konular da yer bulur. Yazar, edebiyatın insanı ve dünyayı değiştirebileceğine inandığı için, öyküler yoluyla “yüzleşmemizi, anlamamızı, hissetmemizi, utanmamızı, şefkat duymamızı” sağlamaya çalışır. Öykülerde anlatılan kişiler çoğunlukla tabiatla iç içe bir hayat sürerler. Göstererek anlatmak konusunda Büke son derece yeteneklidir. Atmosferi oluştururken diğer duyu organlarından yararlanır; mesela nesnelerin kokusunu tasvir ederek veya güçlü diyaloglarla anlatımını destekler. Dili şiirsel ve kimi zaman ironi ile yüklüdür. Öte yandan öykülerde argo ifadelere de sıkça rastlanır. Toplumsal sorunlara duyarlı bir bakış açısıyla konularını seçen Ahmet Büke, yazdıklarıyla ders verme gibi bir iddiasının olmadığının da altını çizer. Büke’ye göre yazarlar topluma ayar vermez; okurlar da yönlendirilecek kitleler değildir.

Keywords

Abstract

Ahmet Büke’s first book published in 2004. He won Oğuz Atay Short Story Award in 2008, Sait Faik Short Story Award in 2011. Ahmet Büke has five-story book published. In his short-story place is often İzmir. Stories in a dark and gloomy weather prevails most of the time. Evil, murder, infidelity, illegitimate relations, childhood, hunger and poverty often are among topics covered. In fact, the author explains the bad, the good and the beautiful are trying to indicate. Büke's exclusive stories, unemployment, labor issues, worker-boss relations, terrorism, torture, prison, detention issues, such as finds place. The author believes that literature can change the world for people and stories, through the "face it, understand, feel, kindness to hear" that seeks to provide. The majority of people described in the stories claim a life within nature. Büke is so powerful about the show to tell. Creating an atmosphere of other sensory organs are nourished by the smell of the objects depicted, for example, or by supporting a strong expression of dialogues. Language is sometimes poetic and laden with irony. On the other hand, is often found in stories, slang expressions. Chose topics from a perspective sensitive to social problems.

Keywords


 • BÖREKÇĠ Gülenay (2011). “Ekmek ve Zeytin‟in Yazarı Ahmet Büke: „Ġyi palavra atmak yalancılık değil, yetenektir‟”. EriĢim Tarihi: 15.11.2011.http://egoistokur.com.

 • BÜKE Ahmet (2010). Alnı Mavide, Ġstanbul: Can Yayınları, 2010.

 • BÜKE Ahmet (2010a). Çiğdem Külahı, Ġstanbul: Can Yayınları, 2010.

 • BÜKE Ahmet (2010b). İzmir Postasının Adamları, Ġstanbul: Can Yayınları.

 • BÜKE Ahmet (2010c). Kumrunun Gördüğü, Ġstanbul: Can Yayınları, 2010.

 • BÜKE Ahmet (2011). Ekmek ve Zeytin. Ġstanbul: Can Yayınları, 2011.

 • ENGÜNDENĠZ Aynur (2012). “Öyküden Bir Ummanla Birlikte: AhmetBüke”.http://www.edebiyatdefteri.com.

 • ERTUĞRUL Aykut (2011). “Ahmet Büke‟yle Öykü Üzerine SöyleĢi: „Yazar Ölür, Edebiyat Sürer‟”. HeceÖykü 46 (Ağustos-Eylül). http://hece.com.tr.

 • OKURYAZAR.TV (2012). “Ahmet Büke, Ekmek ve Zeytin: „Daha Önümüzde Dünya Kadar Yürünecek Yol Varken‟. http://okuryazar.tv.

 • VAROL Kemal (2011). “Acıyor Bana Bıraktığınız YaĢamak”. Kitap Zamanı: S.55. http://kitapzamani.zaman.com.tr.

                                                                                                    
 • Article Statistics