TARİHÎ SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK TOPLUMUNDA VE DEVLETLERİNDE KADININ YERİ VE ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Language : null
Konu : Yakınçağ
Number of pages: 129-148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türk toplumunda kadının yeri ve önemi konusuna tarihi perspektiften bakılmaya çalışmıştır. Bu yüzden İslam öncesi Türk toplumunda kadının rolü, Selçuklu ve Osmanlı devri Türk toplumunda kadın yeri ve önemi hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Türk dışı milletlerde kadın konusu da mukayese edilmesi amacıyla ele alınarak incelenmiştir. Türk insanı Anadolu’ya geldikten sonra devrin şartları gereği Ahilik teşkilatını kurarak Türk erkeklerini eğiterek bir yandan meslek sahibi olmalarını sağlamış diğer yandan iyi vatandaş olmanın özelliklerini öğreterek yetiştirdikleri görülmektedir. Ahilik teşkilatı içerisinde Türk erkeklerini yetiştirdikleri gibi Anadolu bacıları teşkilatını kurarak da Türk kadınlarını kızlarını da geleceğe hazırladıkları özellikle belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

Date of issue of the place and importance of women in Turkish society, this study attempted to be taken care perspective. The percentage of pre-Islamic role of women in society, Seljuk and Ottoman Turkish women in Turkish society about the importance of the place and tried to provide information. In addition, women in nations outside the Turks were examined in order to be compared. The organization of the Turkish people in Anatolia after the era of Akhi accordance with the conditions to be achieved by establishing a Turkish men employed by training on the one hand to teach the properties of being a good citizen on the other hand are trained and educated. Sister’s organization Anatolian Turkish men in this organization as they raise their daughters to the future by establishing prepared by the Turkish women, especially indicated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics