YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ VE YURTLAR KURUMU HİZMET KALİTESİ VE YURTLARDAN MEMNUNİYETLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR- TINAZTEPE YURDU ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Language : null
Konu : EĞİTİM
Number of pages: 185-200
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenimleri süresince barındıkları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının hizmet kalitesi ve bu yurtlardan öğrencilerin memnuniyetleri hakkında genel görüşlerini saptamaktır. Araştırmanın örneklemini oluşturan 442 öğrenci, 2011-2012 öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü sınırları içerinde bulunan Tınaztepe öğrenci yurdunda barınan Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencileri arasından tesadüfi olarak seçilmiştir. Verilerin elde edilmesinde “Yükseköğretim ve Kredi Yurtlar Kurumu’nda hizmet kalitesi ve öğrenci memnuniyetine Yönelik Anket Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel istatistiklerin yanında, t-testi, ANOVA tekniği uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, yurtlardaki kantin, lokanta işletmelerinde temizlik konusunda daha hassas olunması gerektiği, serbest zaman değerlendirilmesi konusunda eksikliklerin olduğu, yurtlardaki psiko-sosyal servis elemanlarının öğrencilere destek konusundaki yetersiz kalması ve yurt kuralların uygulanmasında sorunlarla karşılaşıldığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine general views of students about the quality of service and their satisfaction level in the Higher Education Credit and Hostels Institution. The study group, comprising of 442 randomly chosen students, stay at Tınaztepe Dormitory within the borders of Afyon Kocatepe University and study at the Faculty of Education, Faculty of Science, Faculty of Engineering, and the Faculty of Economics and Administrative Sciences Faculty of Veterinary Medicine. To gather the data of this study, "Higher Education Credit and Hostels Institution and for service quality and student satisfaction survey Form" was used. In addition to descriptive statistics, t-test, ANOVA techniques were used to analyse the data. According to the findings, (1) canteens, fast food restaurants should be more sensitive about hygiene, (2) there is a lack of facilities for students to spend their free times, (3) psycho-social service staffs are not able to give consultation to students and (4) some problems occur while implementing dormitory rules.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics