MÜZİK TERCİHİNDE İNANÇ BİÇİMLERİNİN ROLÜ
THE ROLE OF FAITH/WORLDVIEW STYLES IN MUSIC PREFERENCE

Author : Barış ERDAL -Üzeyir OK
Number of pages : 59-74

Abstract

Bu çalışmada 10 müzik türü çerçevesinde müzik türü beğenisi ile dünya görüşü biçimleri ve dini tutum arasındaki ilişki incelenmiştir. 187 üniversite öğrencisinden kendilerine dinletilen Rap, Caz, Tasavvuf vb. müziğin belirli duyguları ne düzeyde uyandırdığını beşli Likert ölçek üzerinde göstermeleri istenerek müzik beğenileri belirlenmiştir. Katılımcılar müzikleri dinlemeden önce inanç biçimleri (kesin inanç, esnek inanç, dönüşümlü ve gerilimli inanç) dini tutum ve değerler ölçeklerini doldurmuşlardır. Verilerden müzik-sever (Caz sever, Rap sever vb.) değişkenleri, her bir müzikle ilgili duyguların güvenirlik analizi sonucunda elde edilmiş ve bunların yukarıda bahsedilen ölçeklerle ilişkisi korelasyonel olarak sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar, müzik tercihi ve inanç biçimleri arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermektedir.

Keywords

Müzik türleri, duygu, dini tutum, inanç ve dünya görüşü biçimleri.

Read: 714

Download: 241