MÜZİK TERCİHİNDE İNANÇ BİÇİMLERİNİN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 3
Language : null
Konu : MÜZİK
Number of pages: 59-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 10 müzik türü çerçevesinde müzik türü beğenisi ile dünya görüşü biçimleri ve dini tutum arasındaki ilişki incelenmiştir. 187 üniversite öğrencisinden kendilerine dinletilen Rap, Caz, Tasavvuf vb. müziğin belirli duyguları ne düzeyde uyandırdığını beşli Likert ölçek üzerinde göstermeleri istenerek müzik beğenileri belirlenmiştir. Katılımcılar müzikleri dinlemeden önce inanç biçimleri (kesin inanç, esnek inanç, dönüşümlü ve gerilimli inanç) dini tutum ve değerler ölçeklerini doldurmuşlardır. Verilerden müzik-sever (Caz sever, Rap sever vb.) değişkenleri, her bir müzikle ilgili duyguların güvenirlik analizi sonucunda elde edilmiş ve bunların yukarıda bahsedilen ölçeklerle ilişkisi korelasyonel olarak sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar, müzik tercihi ve inanç biçimleri arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the relation between music preference (within the frame of 10 music genres) and faith or worldview styles along with religious attitude was investigated. 187 university students were first asked to indicate the level of particular feelings (such as comfort, extraordinary, union with the universe and so on) on a Likert scale (not at all, little, moderate, much, very much) during or after listening to a variety of played music (such as Rap, Jazz, Tasavvuf-Muslim-Mystical Music etc.) in their presence. In this way, their music preferences were determined. Before they listen to the music, the participants first filled in the scales of faith schemas (absolute faith, open faith, transformation in faith, and tension in faith) religious attitude and value dimensions. The scales of certain music-lovers (such as the scales of Jazz-lover, Rap-lover so on) were obtained through the reliability analysis of the feelings rated on each of the music peace presented. The relationship of music lovers with the above-mentioned variables checked through correlation. The results show that some meaningful relationships are found between music preference and faith/ worldview styles.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics