HALİDE EDİP’İN YEDİGÜN DERGİSİNDEKİ YAZILARINDA KADINA BAKIŞI

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Number of pages: 43-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halide Edip Adıvar, hemen hemen bütün eserlerinde “kadın”dan söz etmiştir. Kadının çalışması ve eğitimi konusuna değinmiş, bu konuların savunucusu olmuştur. Kadının, erkeğin zevklerinin bir nesnesi olmadığını ileri sürmüştür. Kadını sosyal figür, kendi hayatının sahibi ve sorumlusu, bağımsız ve irade sahibi olarak görmek istemiştir. O, severken yüceleşen, paylaşırken çoğalan fakat asla bir dişi değil de “kadın” olmayı telkin etmiştir. Onun yazılarında değişik kadın tipleri kendini göstermektedir. Bunlar arasında “aydın kadın” ve “ideal kadın” gibi olumlu tiplerle “kimliksiz kadın”, “cahil kadın”, “taklitçi kadın” ve “dişi kadın” gibi olumsuz tipler öne çıkmaktadır. Yazar bu tiplerin özelliklerini sıraladığı yazılarında, olumsuz tipleri yererken olumlu tipleri yüceltir. Bu makalede yazarın Yedigün dergisinde yazdığı yazılar incelenecek, bu bağlamda kadına bakışının izleri sürülecektir. Bu yapılırken söz konusu yazılardan ipucu niteliğindeki bölümler alıntılanacak, açıklamalar bu alıntılarla desteklenecektir.

Keywords

Abstract

Halide Edip Adıvar mentions “woman” in most of her works. She fervently advocates the idea that women should work and receive a better education. She is also of the opinion that women are neither men’s toys nor their sex objects. She always wants to see women as in

Keywords