KALB AĞRISI VE ZEYNO’NUN OĞLU İSİMLİ ROMANLARDA MEKÂNLARIN SİMGESEL KULLANIMI
THE SYMBOLIC USE OF PLACES IN ZEYNO'NUN OĞLU AND KALP AĞRISI NOVELS

Author : Mehmet Emin PURÇAK
Number of pages : 179-189

Abstract

Halide Edip Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından biridir. Türk toplumunun çok büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde doğmuş ve kendisi de çok büyük sıkıntılar çekmiştir. Ailesinin yardımıyla iyi bir eğitim almıştır. İlk zamanlar Amerika ve İngiltere’ye büyük bir hayranlık duyar. Ancak Batı’nın Osmanlı ve Türkiye’ye yönelik işgal girişimleri onun Batı’ya karşı daha mesafeli durmasına sebep olmuştur. Eserlerinde çoğunlukla Doğu-Batı medeniyetleri ve Türkiye’nin kalkınma problemleri üzerinde durur. Halide Edip Batı uygarlığını tamamen reddetmez; ama tam bir teslimiyetle onlara bağımlı olmaya da karşı çıkar. Ona göre Türkiye, Doğu ile Batı medeniyetlerinden bir sentez yaratmalıdır. Bu fikirlerini işlediği iki romanı Kalb Ağrısı ve Zeyno’nun Oğlu’dur. Bu iki romanında Türkiye’nin Doğu ve Batı medeniyetine nasıl yaklaşması gerektiğine dair fikirlerini kentlere sembolik anlamlar yükleyerek işler.

Keywords

Halide Edip, Doğu, Batı, modernleşme.

Read: 736

Download: 234