KÖY ENSTİTÜLERİ ÜZERİNE BİR DENEME

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Number of pages: 307-317
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Köy Enstitüleri okuma-yazmayı yaygınlaştırmak ve özellikle kırsal kesimdeki okur-yazar oranını kısa sürede yükseltmek amacıyla kurulmuşlardır (17 Nisan 1940). Ülkenin ekonomik durumu göz önüne alınarak devlete en az maliyetle bu okulların kurulması hedeflenmiştir. Hazır bina, sınıf yerine, bina dâhil tüm ihtiyaçların köylü, öğretmen ve öğrenci çalışmasıyla vücuda getirilmesi amaçlanmıştır. Öğretmene az bir maaş tahsis edilmiş, kazancını tamamlaması için arazide çalışması, bağ-bahçe ekip biçerek geçimini sağlaması istenmiştir. Öğrencilerin sadece teorik dersler görüp sınıfta öğrenme yerine, derslerin önemli bir kısmının çalışılarak yapılması yoluna gidilmiştir. Küçük yaştaki çocukların inşaat işlerinde, bağ-bahçelerde çalıştırılmaları ciddi eleştirileri beraberinde getirmiştir. Köy enstitüleri ile ilgi tartışmalar bu okulların kurulması ile başlamış, kapandıkları halde tartışmalar bitmemiştir. Bu okullar üzerinden sağ-sol tartışmaları yapıldığı gibi, köylü-kentli sınıf ayrımı, devrimcilik-karşı devrimcilik, karma eğitim gibi tartışmalar da yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The Village Institutes were opened in order to promote the literacy and to raise, in short time, the rate of reading and writing especially in the rural areas (in 17 April 1940). Due to the difficult economic situation of the country the state aimed to run these schools with minimum cost. Instead of constructing new schools building and classrooms, the state aimed at meeting all these needs with the help of villagers, teachers and students. As the teachers were paid very little, they had to make a living by working in other fields such as gardening and working in the yards. Instead of a theoretical education in classroom, the students of these schools had an applied education program. The engagement of the teenager students in the works such as construction and gardening voiced serious criticisms. The debate on the village institutes, began with the opening of these schools and going around dichotomies such as urbanite / peasant, left / right, revolutionary / counter- revolutionist, is still not ended although they were closed.

Keywords