ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YAPILAN İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ZORBA DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : EĞİTİM
Number of pages: 205-229
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada öğretmen adaylarının, uygulama öğretmenlerinin ve uygulama okullarındaki ilköğretim öğrencilerinin zorbalık konusuna ilişkin görüşleri incelenmiştir. Çalışma 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, O.M.Ü. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı son sınıfta öğrenim görmekte olan 180 öğretmen adayı, 15 uygulama öğretmeni ve 260 ilköğretim öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin veriler Karaman- Çınkır ve Kepenekçi (2003) tarafından geliştirilen “Şiddet-Kaba Güç Anketi” ile elde edilirken; ilköğretim öğrencilerinin zorba davranışlarını belirlemeye dönük veriler için ise Pişkin ve Ayas (2011) tarafından geliştirilen “Akran Zorbalığı Ölçeği: Çocuk Formu” kullanılmıştır. Ayrıca derinlemesine inceleme yapmak için öğretmen adayı ve uygulama öğretmenleri ile mülakat yapılmıştır. Anketten elde edilen veriler betimsel istatistikler (yüzde, frekans) kullanılarak, öğrenci zorba davranışları nicel veri analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Mülakatlardan elde edilen veriler ise nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin görüşleri, belirlenen öğrenci zorba davranışlarının alt boyutlarına dönük karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Keywords

Abstract

In the present study attitudes of prospective teachers’ and the teachers’ and students the practice schools attitudes were examined towards bullying. The study was conducted with 180 prospective teachers studying Ondokuz Mayis University Education Faculty at the department of primary education, 15 practice teacher and 260 primary school students in. The data from the prospective teachers and practice teachers were obtained through “Violance- Vulgar Power Questionniare” developed by Çınkır & Kepenekçi (2003) and the data from the primary school students was acquired through “the Peer Bullying Scale: Form of Child” developed by Piskin & Ayas (2011). In addition to that interview was carried out with the prospective teachers and the practice teachers to get data in depth. The data obtained in the study was analyzed through descriptive statistics; bullying behavior from children was analyzed by using quantitative data analysis methods. The data from the interview was analyzed through qualitative data analysis. The data from the prospective and practice teachers was analyzed comparatively based on sub-dimension of student bullying behavior.

Keywords