ALGILANAN SOSYAL DESTEKLE AKILCI OLMAYAN DAVRANIŞLAR İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2011-4 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : EĞİTİM
Number of pages: 119-136
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada bireyin algıladığı sosyal destekle sergilediği akılcı olmayan davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. İlişkiyi kurabilmek için öncelikle, sosyal destek kavramı farklı yaklaşımlara göre değerlendirilmiş çeşitli boyutları irdelenmiştir. Sosyal destek modelleri tartışılarak, sosyal desteğin psikolojik sağlık açısından önemi incelenmiş ve sosyal destek düzeyleri yüksek olan kişilere göre psikolojik problemlerle baş etme gücünün daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Sosyal destek tipleri açıklanarak, yaşam güçlükleri ile başa çıkmadaki rolleri vurgulanmıştır. Özellikle kritik dönemlerde insanlar stres verici durumlarda sağladıkları sosyal desteklerle sorunun çözümüne nasıl yöneldikleri değerlendirilmiştir. Sosyal desteğin sağlandığı kaynakların neler olabileceği incelenmiştir. Akılcı Duygusal Davranış Kuramına göre bireylerin inanç sistemi akılcı ve akılcı olmayan inançlar diye iki gruba ayırılmıştır. Akılcı inançların bireyin ruh sağlığını korumaları ve bireyi amacına ulaştıran duygular olduğu, akılcı olmayan inançların ise bireyin ruh sağlığını olumsuz etkileyerek amacına ulaşmasını engelleyen duygulara neden olduğu vurgulanmıştır. Bireyin akılcı olmayan inançlarını, çevresinden alacağı sosyal destekle en aza indirgeyebileceği dolayısıyla sosyal desteğin ruhsal durum üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

This study examines the relationship between perceived social support and unreasonable behaviors. To establish the relationship, the concept of social support is examined from various aspects. Having discussed the social support models, the importance of social support with regard to psychological health is worked on, and it is concluded that people with high level of social support are more able to deal with personal psychological problems.The types of social supports are explained and their roles in solving the problems of are emphasized. Especially, the ways in which the people try to solve their problems with social support in critical times are evaluated. The variety of social support sources is studied. According to the theory of logical emotional behavior, the faith of a person is

Keywords