NAZİ BASININDA ATATÜRK DÖNEMİ (1933-1938)

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Number of pages: 145-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Atatürk hakkında Türkiye’de çok sayıda kitap, makale ve inceleme bulunmasına rağmen, Alman basınında Atatürk konusunda sadece iki kitap mevcuttur. Üstelik Nazi basınında Atatürk dönemi ile ilgili herhangi bir inceleme de bulunmamaktadır. Oysaki 1933-1945 yılları arasında Almanya’da iktidarda bulunan Hitler ve partisi NSDAP’ın Atatürk dönemindeki yenilik, değişim ve gelişmeler hakkında neler söylediği ve düşündüğü Türkiye’de merak konusudur. Bu merakı az da olsa giderebilmek için bu çalışmada Nazi Hükümeti’nin resmi yayın organı statüsündeki Völkischer Beobachter gazetesinin Atatürk dönemi ile ilgili yazdıklarına bakılması gerektiği düşünülmüştür. Bu düşünceden yola çıkılarak söz konusu gazetede Atatürk dönemi hakkında çıkan yazılar öncelikle tespit edilmiş sonra da kronolojik bir sıraya göre ele alınarak Hitler ve partisinin bu dönem hakkındaki kanaati ortaya konulmaya çalışılmıştır. Söz konusu dönem hakkında Völkischer Beobachter’de çıkan yazıların tamamında hiçbir olumsuz görüş beyan edilmemiştir, çünkü Hitler daha Temmuz 1933’te Nasyonal Sosyalist hareketin Almanya’da başarılı olacağına dair inancında Atatürk dönemi Türkiye’sinin başarısının etkisi olduğunu belirterek zaten bu konudaki olumlu kanaatini ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Although there are many books, articles and research papers written on Atatürk in Turkey, there are only two books written on Atatürk in the German press. Also, there are not any reviews about Atatürk’s era in the Nazi press. However, the thoughts and words of Hitler and his political party NSDAP which ruled Germany between 1933 and 1945 about the innovations, changes and developments in Atatürk’s era are still the subject of curiosity in Turkey. In order to satisfy this curiosity a little bit, this study puts forth the need to examine the articles about Atatürk’s era published in Völkischer Beobachter newspaper, which was considered as the official publication organ of the Nazi government. Taking this need in consideration, the study first identifies the articles about Atatürk’s era in the abovementioned newspaper and then tries to put forward the thoughts of Hitler and his party about this era, by examining these articles in chronological order. There were no negative opinions mentioned in these articles, because Hitler talked about the impact of Turkey’s achievements in Atatürk’s era while expressing his thoughts on the success of National Socialist movement in Germany in July 1933 and thus he put forth his positive opinion.

Keywords