15. YÜZYILDA RUS TÜCCAR AFANASİY NİKİTİN’İN "ÜÇ DENİZ ÖTESİNE SEYAHAT" NOTLARI
The Russian Merchant Afanasy Nikitin's Notes in the 15th Century, “A Journey beyond the Three Seas"

Author : Kerami ÜNAL
Number of pages : 535-549

Abstract

Afanasiy Nikitin’in Hindistan’a 1466-1472 yılları arasında yaptığı yolculuk sırasında tuttuğu notlardan oluşan "Üç Deniz Ötesine Seyahat" 15. yüzyılda günlük şeklinde kaleme alınmış önemli bir edebî eserdir. Günlük, din adamı Vasiliy Mamıryev’in (Moskova) eline geçmiş ve kilise envanterine kaydedilmiştir. 19. Yüzyılın başlarında Rus tarihçi ve yazar N. M. Karamzin tarafından Troitsko-Sergiyev manastırında bulunmuş ve 1817’de yayımlanmıştır. Rus tüccar, notlarında, gördüğü yerlerin dinî inanışlarını, âdetlerini, ahlâkî durumunu, gelenek ve göreneklerini, kültürlerini, toplumsal farklılıklarını ve seyahati sırasında çektiği sıkıntılarını anlatmıştır. Eser, Ortaçağ Rusya’sının dünya görüşünün açık ve net yansıtmasının yanında, yazarın siyasî, ahlâkî, sanata dair ilgilerini ve fikirlerini de içermektedir.

Keywords

Afanasiy Nikitin, Hindistan Türkleri, Rus Tüccar, Eski Rus Edebiyatı, Tarihî Notlar.

Read: 625

Download: 169