ESAD ADİL’İN KALEMİNDEN BİR ANADOLU BEYLERBEYİ: İLYAS PAŞA
AN ANATOLIAN CHIEF-GOVERNOR IN ESAD ADIL'S WRITINGS: ILYAS PASHA

Author : İhsan SATIŞ
Number of pages : 421-433

Abstract

Esad Adil, Ankara Hukuk Fakültesi’nde okuduğu sıralarda şiirden nesre, Halk Edebiyatı’ndan tarihe kadar birçok konuda yazıların yayınlandığı Irmak Dergisi’ni çıkarmıştır. Esad Adil, bu dergide XVII. yüzyılda yaşamış İlyas Paşa hakkında toplam sekiz yazı yazmıştır. İlyas Paşa Balıkesirli bir solağın oğludur. Sipahilikten sancakbeyliğine kadar yükselmiş olup, 1621’de Rumeli valisi olmuştur. 1625’te Anadolu Beylerbeyi olarak Bağdat seferine katılarak önemli hizmetlerde bulunmuştur. İlyas Paşa, Bağdat seferinde başarılı hizmetler vermiş olmasına rağmen, Anadolu’da eşkıya faaliyetlerinin durdurulması için görevlendirilince kendisi isyan etmiştir. IV. Murad, İlyas Paşa’nın etrafına pek çok yandaş toplaması karşısında onu hemen karşısına almayarak, Paşa’yı nüfuz bölgesinden uzaklaştırıp, adamlarından ayırmak için Paşa’ya Şam eyaleti beylerbeyliğini vermiştir. Lakin İlyas Paşa durumun farkına varıp Şam’a gitmeyerek, Yusuf Ağa ismindeki vekilini göndermiştir. Bunun üzerine, adamlarından uzaklaştırılamayan İlyas Paşa’nın yakalanmasına karar verilmiştir. Bu görev için Vezir Gürcü Mehmed Paşa ile Anadolu Beylerbeyi Küçük Ahmed Paşa görevlendirilmişlerdir. Alaşehir Muharebesi karşısında köşeye sıkışan İlyas Paşa, Bergama Kalesi’ne çekilmiştir. İlyas Paşa, burada kendisinin affedileceğine dair Küçük Ahmed Paşa’nın söz vermesiyle teslim olmuştur. İlyas Paşa teslim olunca adamlarının elinde bulunan dirlikler geri alınmış ve Paşa İstanbul’a getirilmiştir. İstanbul’a getirilen İlyas Paşa başı kesilerek katledilmiştir. Bu çalışmada, Esad Adil’in İlyas Paşa hakkında yazdığı yazılara dayanılarak İlyas Paşa’nın hayatı ve dönemi ele alınmıştır.

Keywords

Balıkesir, İlyas Paşa, Esad Adil, Irmak Dergisi

Read: 944

Download: 483