ALMANCA DERSLERİNDE DİLBİLGİSİ KONULARININ ÖĞRENİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 7
Number of pages: 467-481
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bilgisayar destekli öğretimin Çukurova Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü 1. sınıf öğrencilerinin “Deklination von Adjektiven” konusunu öğrenmeleri üzerine olan etkisini klasik öğretim yöntemleriyle karşılaştırmaktır. Bu çalışmada deneysel çalışma modeli kullanılmıştır ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda 63, deney grubunda ise 68 öğrenci bulunmaktadır. Çalışma 4 haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Kontrol grubunda gramer öğretimi klasik öğretim yöntemleri ile yapılırken, deney grubunda “Tell Me More” adlı yazılımla bilgisayar destekli öğretim yapılmıştır. Çalışma sona erdiğinde her iki gruba da 55 soruluk çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma verilerek yanıtlamaları istenmiştir. Sorular hazırlanırken konunun bütününü kapsamasına dikkat edilmiştir. Araştırma sonunda bilgisayar destekli öğretimin geleneksel öğretim yöntemine göre işlenen dilbilgisi konularında öğrenci başarısı üzerinde daha etkili olduğu belirlenmiştir. Bilgisayar Destekli Eğitim, eğitim-öğretim ortamına renk katan, görsel ve işitsel unsurlarla bireysel farklılıkları en aza indirgememizi sağlayan bir modeldir. Bu yöntem hem dersin işlenmesini zevkli hale getirerek öğrenci katılımını artırmakta hem de öğrencilerin motivasyonunu artırmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin algılama düzeylerine göre öğrenme sürecini hızlandırabilmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to compare the effect of Computer assisted education on the students following first grade students of Çukurova University, Department of Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik in “Deklination von Adjektiven” with the students learning the same unit with classical teaching method. In this study was an experimental design implemented and performed during 2009-2010 educational year fall semester. There were 63 students in the control group and 68 students in the experimental group. The application period of the research lasted for 4 weeks. Classical teaching method was carried on in the control group class and in the class of experimental group grammatical education based on Computer-based instruction with the software “Tell Me More”. When the study came to an end, both groups were given the above mentioned 55-question test and told to answer the questions. While the questions were being prepared, the unity of the subject was taken into consideration. The research has revealed that the computer supported teaching is more effective on the student success in the grammatical subjects than the traditional teaching methods. It is such a way that it enlivens the learning medium with audio and visual materials. Thuscourses become more enjoyable and fun, making the student interest, motivation andparticipation rise. Besides, it helps lessen the in

Keywords