TOPLUMCU GERÇEKÇİ YÖNÜYLE SUAT DERVİŞ’İN ROMANLARINA BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 3
Language : null
Konu : EDEBİYAT
Number of pages: 1-33
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Toplumcu Gerçekçi Yönüyle Suat Derviş’in Romanlarına Bakış” isimli çalışma üç bölümden oluşmaktadır; Suat Derviş’in Bağlı Bulunduğu Dönem İçerisinde Toplumcu Gerçekçilik ve Roman adlı ilk bölüm, Türkiye’de özellikle 1900 – 1940 yılları arasında “toplumcu gerçekçi” edebiyatın ve romanın varlığını irdelemektedir. Bu bağlamda yazarın ait olduğu dönemin roman anlayışı ve zihniyetinin genel çerçevesi çizildikten sonra romanlarında ve eleştirilerinde “toplumcu gerçekçi” tutum sorgulanmaktadır. Suat Derviş’in Romanlarının Tasnifi başlıklı ikinci bölümde yazarın romanlarının yazım, basım tarihleri ve yayınlandıkları yerler çerçevesinde künyeleri verilmekte; romanların diğer baskıları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bu kısımda yazarın farklı anlayışlarla eser verdiği dönemler esas alınarak romanlar bireysel hassasiyetlerle yazılan romanlar ve toplumcu hassasiyetlerle yazılan romanlar olmak üzere iki grupta tasnif edilmektedir. Suat Derviş’in Romanlarının Genel Karakteri başlıklı son bölümde, yazarın bütün romanları olayları, temaları ve anlatım özellikleri yönüyle değerlendirilmekte ve romanlardaki “toplumcu gerçekçi” yönelimin izleri sürülmektedir. Yazarın bireyci ve toplumcu olarak belirlenen iki ayrı döneminde romanlarının genel karakteri ortaya çıkarılmaktadır. Sonuç bölümünde Suat Derviş’in romanları itibariyle “toplumcu” kimliği ve Türk Edebiyatındaki yeri hakkında bir değerlendirmeye varılmaktadır.

Keywords

Abstract

This study tittled as “A View to Suat Derviş’s Novels From The Aspect of Socialist Realism” consist of three main parts. At first part tittled as The Era of Socialist Realism in Which Derviş Lived and Novel seeks the existence of Socialist Realist Novels in 1900 – 1940. At second part tittled as Classifying Suat Derviş’s Novels, there is information of first and other copies, publishers and publishing dates of author were given. Besides at this part Derviş’s two different writing era were defined as Novels That are Written by Personal Sensitivities and Novels That are Written by Socialist Sensitivities. At last part tittled as General Character of Suat Derviş’s Novels, the novels are being evaluated from the aspects of action, themes and expository features. At Conclusion part it’s being concluded a general assesment about Derviş’s role and socialist identity with in Turkish literature through her novels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics