TOPLUMCU GERÇEKÇİ YÖNÜYLE SUAT DERVİŞ’İN ROMANLARINA BAKIŞ
A VIEW TO SUAT DERVİŞ’S NOVELS FROM THE ASPECT OF SOCIALIST REALISM

Author : Şenol AKTÜRK
Number of pages : 1-33

Abstract

“Toplumcu Gerçekçi Yönüyle Suat Derviş’in Romanlarına Bakış” isimli çalışma üç bölümden oluşmaktadır; Suat Derviş’in Bağlı Bulunduğu Dönem İçerisinde Toplumcu Gerçekçilik ve Roman adlı ilk bölüm, Türkiye’de özellikle 1900 – 1940 yılları arasında “toplumcu gerçekçi” edebiyatın ve romanın varlığını irdelemektedir. Bu bağlamda yazarın ait olduğu dönemin roman anlayışı ve zihniyetinin genel çerçevesi çizildikten sonra romanlarında ve eleştirilerinde “toplumcu gerçekçi” tutum sorgulanmaktadır. Suat Derviş’in Romanlarının Tasnifi başlıklı ikinci bölümde yazarın romanlarının yazım, basım tarihleri ve yayınlandıkları yerler çerçevesinde künyeleri verilmekte; romanların diğer baskıları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bu kısımda yazarın farklı anlayışlarla eser verdiği dönemler esas alınarak romanlar bireysel hassasiyetlerle yazılan romanlar ve toplumcu hassasiyetlerle yazılan romanlar olmak üzere iki grupta tasnif edilmektedir. Suat Derviş’in Romanlarının Genel Karakteri başlıklı son bölümde, yazarın bütün romanları olayları, temaları ve anlatım özellikleri yönüyle değerlendirilmekte ve romanlardaki “toplumcu gerçekçi” yönelimin izleri sürülmektedir. Yazarın bireyci ve toplumcu olarak belirlenen iki ayrı döneminde romanlarının genel karakteri ortaya çıkarılmaktadır. Sonuç bölümünde Suat Derviş’in romanları itibariyle “toplumcu” kimliği ve Türk Edebiyatındaki yeri hakkında bir değerlendirmeye varılmaktadır.

Keywords

Suat Derviş, Roman, Toplumcu Gerçekçilik

Read: 759

Download: 236