MEZOPOTAMYA VE SURİYE’NİN FETHİ’NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI
CONQUEST OF SYRIA AND MESOPOTAMIA CONTRIBUTION TO THE TRANSLATION IN THE ABBASID ERA

Author : Murat TURAL
Number of pages : 229-247

Abstract

İslam devleti’nin sınırlarının Mezopotamya ve Suriye’ye ulaşması ile Müslümanlar Helenistik, İran ve Hint kültürleri ile karşılaştılar. Bunun sonucunda karşılıklı etkileşimler meydana geldi. Müslümanlar bu farklı kültürlere merak ve ilgi duydular. Bu karşılaşmadan evvel burada önemli kültür merkezleri vardı. Helenistik kültürün en önemli merkezleri İskenderiye, Urfa, Nusaybin Antakya, Harran, Gundi-Şapur idi. Bu kültür birikiminden en fazla yararlananlar Abbasiler oldu. Tercüme yoluyla eski dünyanın zenginliklerine ulaşıldı. Endülüs bu kültürel mirası Bağdat’tan aldı. Avrupa bu antik kültür mirasıyla Müslümanlar vasıtasıyla tanıştı.

Keywords

Akademi, Beytü’l Hikme, Bizans, Eğitim, İslam, Memun

Read: 926

Download: 442