TÜRKÇEDE FİİL ÇEKİMİNİN KURULUŞU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Author:

Number of pages: 25-36
Year-Number: 2012-5 Issue 5

Abstract

Bu makalede, tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinden alınan örnekler vasıtasıyla Türkçede fiil çekiminin nasıl oluşturulduğu, yapısal özellikleri ve fonksiyonel kullanım alanları belirtilmiş, basit ve birleşik çekim olmak üzere iki şekilde oluşturulan fiil çekiminin genel esasları üzerine çeşitli değerlendirmeler ileri sürülerek birleşik çekim kurucusu er– (> ér–, é–, e–, i–) esas yardımcı fiilinin morfolojik, sentaktik ve morfotaktik düzlemde fonksiyonları incelenmiş, Eski ve Orta Türkçe metinlerden seçilmiş örnekler üzerinden yapısal durumu ortaya konularak düşürüldüğü kısaltmalı kullanımlar belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this article, how the verb conjugation is made and its structural features and functional areas in use are analysed via the examples selected from historical and modern Turkish dialects. In terms of morphological, syntactical and morphotactical functions of the establisher of the verb conjugation, the basic auxiliary verb er– (> ér–, é–, e–, i–), are examined by propounding various determinations on the general principles of the verb conjugation which has two varieties as simple and complex conjugation. In addition the structural complexion of the usings in which the auxiliary verb dropped is determined through the examples selected from the texts from Old and Middle Turkic texts.

Keywords