XIX YÜZYILDA OSMANLI ANADOLUSUNDA ERMENİ TOPLUM YAŞANTISI: ÇORUM VE ANTAKYA KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEKLERİ
ARMENİAN COMMUNİTY EXPERİENCE OF THE XIX CENTURY, THE OTTOMAN ANATOLİA: ÇORUM AND ANTAKYA EXAMPLES OF COMPARİSON

Author : Adem KARA
Number of pages : 303-311

Abstract

Osmanlı Devletinde en fazla ilgi alaka görmüş, devletin en mahrem kurumlarında vazife almış ve “Millet-i sadıka” olarak teveccüh görmüş Ermeni cemaatinin, Osmanlı coğrafyasında Türklerle iç içe devam eden hayatları zaman içerisinde hayal kırıklığına dönüşecek neticeler vermişti. Çalışmamızda Anadolu’da iki toplumun birlikte yaşantısı zikredilmeye çalışılacaktır. Anadolu’nun iki farklı özellikli bölgesi Çorum ve Antakya’da tespit edebildiğimiz hususiyetler ifade edilerek bir karşılaştırma yapılmaya çalışılacaktır. Öncelikle Çorum ve Antakya şehirleri tek tek ele alınarak neticede bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Çorum, Antakya, Ermeni, Osmanlı Devleti

Read: 793

Download: 328