DEĞİŞEN ORTA ASYA VE KAFKASLARDA RADİKAL UNSURLARIN YÜKSELİŞİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 11-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Orta Asya ve Kafkasya bölgesi sahip olduğu coğrafî konumu, doğal zenginlikleri gibi hem ekonomi hem de ticaret ve siyaset açısından önemli olduğundan bölgeye çeşitli aşırı hareketler yönelmektedir. Bu ekstremist hareketlerin bölgeye ilişkin olarak güttükleri çıkarların büyüklük ve önemlilik oranına paralel olarak etkinlik göstermeleri beklenebilir. Nitekim, Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde eski Sovyetlerin yol açmış olduğu din alanındaki boşluğu doldurmak ve aynı zamanda da mevcut seküler düzenler açısından tehlike oluşturmak suretiyle birçok aşırı dini hareketlerin faaliyet gösterdiği de bir gerçektir. Bunlar; bölgenin içinden olup dış kaynaklı destek sahibi olan, bölgeye doğrudan bitişik ve hatta bölgenin dışından olan Ürdün ve Suudi Arabistan kaynaklı “Müslüman Kardeşler” ve “Vahhabizim” ile İran kökenli “Hizb-ut-Tahrir”, Afganistan’daki Taliban yönetiminin desteklediği “Özbekistan İslami Hareketi” örgütleridir.

Keywords

Abstract

Central Asian region has a geographical location, natural endowments as well as trade and economy and politics is crucial to the region has directed several extreme movements. This extremist movement for the region as they pursue their interest rates in line with the size and significance can be expected to show activity. Indeed, in the former Soviet Central Asian region have caused the gap to fill in the field of religion and secular at the same time regulate the existing hazard by creating the most extreme religious movement is a fact that the activity. These are regions from within and external support have, the area directly adjacent, and even outside the region from the Jordan and Saudi Arabia from the "Muslim Brotherhood" and "Vahhabizim with" Iranian origin "Hizb-ut-Tahrir", in Afghanistan the Taliban are supported " Islamic Movement of Uzbekistan, "organizations are.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics