ÜRDÜN DIŞ POLİTİKASININ TEMEL BİLEŞENLERİ: BELİRSİZLİK SORUNU VE TEHDİT ALGILAMASI

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 2
Number of pages: 439-459
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, Ürdün dış politikasının temel belirleyicilerini ve bunların zayıf yönlerini ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için, rejimin temel özellikleri ile içinde bulunduğu iç ve dış koşullar irdelenmiştir. Ayrıca, çalışmada Ürdün dış politikasını şekillendiren dış yardımlar, muhalif hareketler, nükleer enerji çalışmaları, Ortadoğu Barış Süreci, ekonomik unsurlar incelenmiş, bu unsurların Ürdün’ün geleceği için birer belirsizlik ve tehdit unsuru olduğu vurgusu yapılmıştır. Ürdün’ün bölgesel önemi karşısında, başta ABD olmak üzere, bölgesel ve bölge dışı aktörler tarafından finansal, politik ve askeri araçlarla desteklendiği dile getirilen çalışmada, yapay bir şekilde inşa edilmiş bulunan rejimin varlığının yanında istikrarının sağlanması için ulus inşa sürecini tamamlaması gerektiği tartışılmıştır. Bu bağlamda, ekonomik ve politik reform çabalarının acil ve kararlı bir şekilde sürdürülerek sonuçlandırılmasının zorunluluğuna dikkat çekilmiş, aksi halde rejimin istikrarının, ülkenin geleceğinin güvende olmayacağı değerlendirmesi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to reveal the basic constitutives of Jordan’s foreign policy and the weak sides of these. To reach this purpose, the basic characteristics of the regime and the internal and external conditions it is in are studied. Also, within the study, the foreign aids, opposition movements, nuclear energy works, The Middle East peace process, economic elements which shape Jordan’s foreign policy were examined and that these components are uncertainty and threat element for the future of Jordan is emphasised. Against the regional importance of Jordan, in the study that it was mentioned to be supported with financial and political and military means by the regional and exterritorial actors, notably USA, it is told that the nation needs to complete the building process in order to provide the existance and stability of the regime that was built factitiously. In this context, it is pointed out that to conclude by maintaining the economic and political reform attempts urgently and decidedly is an obligation, otherwise it is evaluated that the stability of the regime and future of the country wouldn’t be safe.

Keywords