SON BİN YILDA DOĞU VE BATI MEDENİYETLERİNİN İKTİSADİ YAPILARININ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR DENEME

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Language : null
Konu : siyasal bilimler
Number of pages: 281-324
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti kurulduğu XIII. yüzyıldan sona erdiği XX. asra kadar dönem içinde bölgesini ve tüm dünyayı etkileyen tarihin en uzun ömürlü devletlerinden biri olmuştur. Osmanlı Devleti temsil ettiği misyon itibariyle daima Batının hedefi olmuş ve kuruluşundan yıkılıncaya kadar Batı ile ilişkileri devam etmiştir. Gelişen Avrupa kendine sömürüler edinmiş ve Osmanlı Devleti’ni de önünde bir engel olarak görme alışkanlığını hiç bırakmamıştır. Osmanlı Devleti ise Batıdaki gelişmeleri ilk dönemlerde anlamaktan uzak kalmıştır. Son zamanda ciddi atılımlar yapılmış arada oluşan farkın kapatılması konusunda çalışmalar yapılmışsa da durumun farkında olan Batılı düşman güçler buna fırsat vermemiştir.

Keywords

Abstract

Ottoman Empire, one of the longest ruling empires of the history, has affected its area and the whole world during the timeline of its foundation in 13th century to its ending in 20th century. Ottoman Empire was always a target for the West due to its mission and continued relationships with the West from its foundation to ending. Developing Europe has invaded new countries and never gave up the habit of seeing Ottoman Empire as a rival. Ottoman Empire, on the other hand, was far from seeing the early developments in the West. Lately, although, serious developments were taken and tried to close the gap between, the awared hostile powers in the West did not give such an opportunity.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics