1877–1878 OSMANLI-RUS HARBİ’NDE YABANCI DEVLETLERİN TUTUMU

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Language : null
Konu : Yakınçağ Tarihi
Number of pages: 325-333
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

XIX. yüzyıl son çeyreğinin önemli olaylarından biri olan 1877–1878 Osmanlı-Rus muharebesi, sadece Türk dünyasını değil, aynı zamanda Yakın Doğu, Balkanlar, Avrupa coğrafyası için de ehemmiyeti büyük olan bir savaş olmuştur. Batılı devletler, harbin başlangıcından, sonuna kadar gerçekleşen her safhayı çok dikkatli bir şekilde takip etmiş, her ne kadar tarafsız bir siyaset takip etmek taraftarı gibi görünmüş olsalar da olayları kendi devletlerinin çıkarları açısından değerlendirmeye gayret etmişlerdir

Keywords

Abstract

XIX. One of the most important events of the last quarter century, the 1877-1878 Ottoman-Russian battle, only the Turkish world, but also the Near East, the Balkans, a war that has great importance for the European geography. Western states, the beginning of the war, took place until the end of each phase has followed very carefully, although it appeared as an impartial supporter of politics to follow the interests of their states evaluated in terms of events, even though they have tried.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics