1845 POLİS NİZAMNAMESİ: 12. VE 13. MADDELER ÜZERİNE BİR YENİDEN DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Language : null
Konu : Türk Sosyal Politika Tarihi
Number of pages: 75-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, Türk çalışma ilişkileri yazınında önemli bir yere sahip olan 1845 tarihli Polis Nizamnamesi adlı düzenlemeyi tartışmak ve Osmanlı-Türk işçi sınıfının gelişiminin kısa bir evresine ışık tutmak amacıyla kaleme alınmıştır. Osmanlı-Türkiye işçi sınıfının tahlil ve detaylı bir tetkiki gerçekleştirilmek istendiğinde karşılaşılacak başlıca engel, eldeki eski dönemlere dair verilerin yetersizliği olacaktır. Bu bakımdan, burada elde edilebilen azami bilgiler kümesi dâhilinde konuyu derinlemesine irdelemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmaya çalışmak makalenin odak noktalarından birini teşkil etmek suretiyle en az makalenin içeriği kadar önem kazanmaktadır.

Keywords

Abstract

This article has been written to discuss on Polis Nizamnamesi (The Police Regulation) which has an important place in Turkish labour literature and also bring a little part of the phase of Ottoman-Turkish working class’ into the light. In this respect, herein, studying the subject very carefully with the data that can be obtained at the most and attain some clear consequenses are getting important herein and hereby constituting one of the focus points of the article.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics