GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDEN VERİLEN GÖÇÜN AKIM YÖNÜ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Language : null
Konu : COĞRAFYA
Number of pages: 105-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The direction of migration from Southeastern Anatolia Region and changes in periods covering 1975-2011 have been examined in this paper. Today, the most migration from the region is in order İstanbul (20.08%), Ankara (5.37%), Mersin (5.07%), Adana (4.87%), İzmir (4.28%), Antalya (3.96%), Bursa (2.04%), Konya (1.46%) and Kocaeli (1.46%). However, compared to the period of 1975-1980, taday, it has been significantly changes in the direction of migration. Really, the rate of İstanbul and Antalya in given migration has significantly increased. The rate of Ankara, Bursa, Kocaeli and Konya has increased less. But, the rate of Izmir, Mersin and Adana has significantly decreased. On the other hand, the direction of migration is not the same in all provinces in the region. For example, the most migration from region to Istanbul has been from Batman (35.9%), to Ankara from Şanlıurfa (6.7%) and Diyarbakır (6.7%) The most migration from region to İzmir and Adana is from Mardin (9.1% and 8.7%), to Antalya and Konya from Şanlıurfa (5.2% and 1.9%), to Bursa from Diyarbakır (3.5%), to Mersin from Şanlıurfa (6.9%) and Şırnak (6.9%) and to Kocaeli from Şırnak (1.4%). The main reasons for this difference are the direction of the first migration in provinces and economic similarities between provinces which getting migration and sending. Also, thanks to the economic potentials, the ability to attract migration of neighboring provinces is an important factor, too.

Keywords

Abstract

Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden dokuz ile verilen göçün akım yönü ve dönemler (1975-2011) itibariyle değişimi incelenmiştir. Buna göre günümüzde bölgeden en fazla göçün verildiği iller sırasıyla İstanbul (%20.08), Ankara (%5.37), Mersin, (%5.07), Adana (%4.87), İzmir (%4.28), Antalya (%3.96), Bursa (%2.04), Konya (%1.46) ve Kocaeli (%1.46)’dir. Bununla birlikte 1975-1980 dönemine göre, günümüzde (2010-2011) göçün akım yönünde önemli değişimler olmuştur. Gerçekten de verilen göçte İstanbul ve Antalya’nın payı önemli oranlarda artış göstermiştir. Ankara, Bursa, Kocaeli ve Konya’nın payındaki artış ise sınırlı kalmıştır. Ancak İzmir, Mersin ve Adana’nın payı yüksek oranda düşüş göstermiştir. Öte yandan bölgenin tüm illerinde göçün akım yönü aynı özellikler göstermemektedir. Örneğin bölgeden İstanbul’a en fazla göçü Batman (%35.9), Ankara’ya ise Şanlıurfa (%6.7) ve Diyarbakır (%6.7) vermektedir. İzmir ve Adana’ya Mardin (%9.1 ve %8.7); Antalya ve Konya’ya Şanlıurfa (%5.2 ve %1.9); Bursa’ya Diyarbakır (%3.5); Mersin’e Şanlıurfa (%6.9) ve Şırnak (%6.9); Kocaeli iline ise Şırnak (%1.4) bölgeden en fazla göç veren iller olmuşlardır. Bu farklılıktaki en önemli etkenler göç veren il ile göç alan il arasındaki ekonomik benzerlik ve illerde meydana gelen ilk göç hareketinin akım yönüdür. Öte yandan bölgedeki illerin yakın çevresinde bulunan komşu illerin, ekonomik potansiyeli sayesinde, göç çekme kabiliyetleri de bu farklılıkta önemli bir etken olmaktadır.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics