DEVLET İNŞA SÜRECİNDE TERÖRLE MÜCADELE SORUNU: IRAK ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Number of pages: 319-332
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Irak, 1990’da Kuveyt’i işgal etmiştir. Bu işgal üzerine Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Irak’a müdahale edilmiş ve Irak, Kuveyt topraklarından çıkarılmıştır. Bunu izleyen süreçte Irak, BM tarafından denetlenmeye başlanmıştır. Irak, ABD tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymadığı, teröre destek verdiği, Kitle İmha Silahları ürettiği gerekçeleri ile 2003’te işgal edilmiştir. İkinci Körfez Savaşı (2003) olarak adlandırdığımız bu savaş, ABD’nin büyük prestij kaybettiği, Birleşmiş Milletler’i devre dışı bıraktığı ve meşruiyeti tartışmalı olan bir savaştır. ABD müdahalesi sonrasında, Irak’ın alt yapısı, ekonomisi, sosyal yapısı ve devlet yapısı çökmüştür. Irak’ta bu şartlar altında başlatılan devlet inşa 2012’de devam etmektedir. Devlet inşa süreçleri, ülkeler için bir dizi sosyal, siyasal ve ekonomik yapılanma aşamalarını içermektedir Bu süreçte bölgede güvenlik açığı doğmuş ve bölge adeta terör örgütlerinin eylem alanı gelmiştir. Irak ve Türkiye benzer tarihsel, toplumsal, coğrafi ve stratejik bağlara sahiptir. Türkiye, Irak’ta yaşanan gelişmelerden ekonomik, sosyal ve siyasal boyutta etkilenmektedir. Özellikle Kuzey Irak kırsalında yerleşik PKK terör örgütünün eylemleri Türkiye için büyük bir güvenlik sorunu haline gelmiştir.

Keywords

Abstract

Iraq invaded Kuwait in 1990. Thereupon, Iraq was intervened by the United Nations and expelled from the Kuwait territory. Following this period, Iraq was started to be overseen by the UN. In 2003, Iraq was invaded by the the United States on the grounds of not adhering to the resolutions of the United Nations Security Council, promoting terrorism and producing Weapons Of Mass Destruction. Known as the Second Gulf War (2003), it was the war when the United States of America, lost its prestige and disregarded the UN and it was the war the legitimacy of which is controversial. After American intervention, Iraq’s infrastructure, economy, social structure and the state structure of Iraq collapsed. The reconstruction which was started under these circumstances in Iraq has been keeping on 2012. State-building process of the state involve a series of social, political and economic structuring phases. Within this period, security vulnerability arose in the region and the region has turned into a activity area of terrorist organizations. Iraq and Turkey have similar historical, social, geographical and strategic connections. The latter Turkey, has been affected economically, socially and politically by the on going changes in Iraq. Particularly, the attacks of PKK terrorist organization based in rural northern Iraq have become a severe security problem for Turkey.

Keywords