22 TEMMUZ, OSLO, NORVEÇ: TOPLUM KENDİNİ SORGULUYOR BREİVİK SALDIRISI ÖRNEK OLAYI

Author:

Number of pages: 27-48
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

22 Temmuz 2011 tarihinde 77 kişinin ölümüne yol açan Breivik terör saldırısının Norveç basınındaki haber temsilini ele alan çalışma, bir medya izleme araştırmasıdır. Araştırma, ülkede yayınlanan ciddi ve popüler basın örnekleminden seçilen 3 gazetenin –Aftenposten, Dagbladet, Verdens Gang (VG)– 22 Temmuz- 01 Ağustos tarih aralığındaki haber ve manşetlerine uygulanan içerik analizi yöntemiyle Breivik olayını nasıl yansıttığını ele almaktadır. Olaya ilişkin haber ve yorum çerçevelerinin de belirlenerek analiz edildiği çalışma, konunun hangi yönünün öne çıkarıldığını ortaya koyarak, kapsamlı bir analiz gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Çalışmada haber manşetlerine uygulanan içerik analizinin yanı sıra haber ve yorumlara uygulanan çerçeve analizi yöntemiyle, Breivik olayının yol açtığı toplumsal tartışmanın izleri, Norveç medyası üzerinden incelenmiştir. Çalışma kapsamında gazetelerde (22 Temmuz -22 Kasım) yer alan 1643 yazı biriminin içerik ve haber başlıkları analiz edilirken aynı gazetelerden seçilen 34 haber ve yorum yazısına da çerçeve analizi uygulanmıştır. Siyasi partiler, sağ eğilimli politikacılar, Norveç’te yaşayan Müslümanlar bu tartışmaların aktörleridir. Çalışmanın bulgularına göre terörle ilişkili bir olayda bile demokrasi, hoşgörü, sevgi ve açıklık söylemlerinin baskın olması mümkündür. Genç İşçi Partisi politikacısı Helle Gannestad’ın da vurguladığı üzere “ Eğer bir kişi bu kadar kötülük yapabiliyorsa, düşünün hep birlikte ne büyüklükte bir sevgi yaratabileceğimizi.” Norveç toplumu ve medya tüm dünyaya terör saldırısının nasıl ele alınarak tepki verilebileceği konusunda örnek olmuştur.

Keywords

Abstract

The existing research is a monitoring study, deals with the media representation of Breivik terror attack in Norvegian media, which caused death of 77 people on 22th of July, 2011. The research applied content analysis to the news headlines and comments of selected 3 popular and serious newspapers -Aftenposten, Dagbladet and Verdens Gang (VG)- which were published between 22 July-01 August in order to understand how Breivik case was represented in the news coverage. Furthermore, as targeting an extensive analysis, existing study also applied a frame analysis to find out which aspects of the Breivik attack were covered in the media. In the framework of the study the tracks of societal discourse caused by Breivik case were analysed within the Norwegian media. The content and headlines of 1643 news items which were published between (22 July -22 November) were analysed and furthermore it was applied framework analysis of 34 news items which were appeared in the selected newspapers. The political parties, right-wing politicians, muslims in Norway were actors of the discourses. The findings of the study reveals the fact that it is possible to dominate terror related event with the discourse of democracy, tolerance, love and openness. As a young Labour Youth Party politician, Helle Gannestad, stated “If one man can generate so much evil, imagine how much love we together can create.” The Norwegian society and the media represent a unique example to the whole world by handling and reacting the existing terror attack.

Keywords