KURULUŞUNDAN II. MEŞRUTİYETE KADAR HAMİDİYE ETFAL HASTANESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 391-411
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

II. Abdülhamid; “Benim çocuğum kurtulamadı. Kim bilir fakir fukaranın çocukları nasıl bakılıyor. Hiç olmazsa bir hastane yaptıralım da benim gibi birçok babaların kalbi yanmasın” diyerek çocuk hastanesi kurma fikrini beyan etmiştir. Sultanın iradesiyle yapımına başlanan hastane 1899 yılında tamamlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin ilk çocuk hastanesi olarak tarihteki yerini almıştır. Hamidiye Etfal Hastanesi (Şişli Etfal Hastanesi) Sultanın da katkılarıyla çok kısa bir sürede gelişmiştir. Çağın gerektirdiği modern şartlara sahip olan hastane örnek bir kurum olmuştur. Hem Avrupa’da hem de dünyanın sayılı ülkelerinde tanınır hale gelmiştir. Bu araştırmada; 19 Ağustos 1321( 31 Ağustos 1905) Tarihli Hamidiye Etfal Hastahane-i Alisi İstatistik Mecmua-i Tıbbiyesine göre Hamidiye Etfal Hastanesi üzerine bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın giriş kısmında kısa bir şekilde Osmanlı Tıbbı ve II Abdülhamid’in tıp hizmetleri hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmanın birinci bölümünde yararlandığımız kaynak olan “19 Ağustos 1321(31 Ağustos 1905) Tarihli Hamidiye Etfal Hastahane-i Alisi İstatistik Mecmua-i Tıbbiyesi” isimli derginin içeriği hakkında kısa bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise İstatistik Mecmuası’ndan ve tetkik eserlerden elde ettiğimiz bilgilere göre Hamidiye Etfal Hastanesi hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre Hamidiye Etfal Hastanesi’nin kuruluşu, pavyonları (poliklinik), bazı pavyonların mimarisi, hastanenin işleyişi açıklanmaya çalışılmıştır. Çağına göre modern hizmet veren, çağın son teknik alet ve edevatını kullanan Hamidiye Etfal Hastanesi çalışanları ve çalışmaları araştırmanın içeriğini oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Abdülhamid the Second stated his will to found a children’s hospital with these words: “My child wasn’t able to survive. Who knows how the children of the poor are taken care of. Let’s have a hospital built and save many fathers like me from the grief of loosing a child.” The hospital began to be built upon Sultan’s will and was completed in 1899. It took its role in history as the first children’s hospital of the Ottoman Period. Hamidiye Etfal Hospital (Şişli Etfal Hospital) got improved in a short time with the contributions of the Sultan. The hospital had modern conditions of the age and became a model. It came to be known both in Europe and in the prominent countries of the world. In this study; an overview was made on Hamidiye Etfal Hospital based on the Hamidiye Etfal Hospital Medical Statistics Journal dated as 19th August 1321 (31st August 1905). The medical state of the Ottomans and medical services of Abdülhamid the Second were briefly explained in the introduction part of the study. The content of the reference we benefited from in the study (‘Hamidiye Etfal Hospital Medical Statistics Journal dated as 19th August 1321 (31st August 1905)) was briefly explained in the first part. In the second part, some information was given on Hamidiye Etfal Hospital based on the statistics journal and revision studies. The establishment, polyclinics, architecture of some polyclinics and hospital operations were tried to be explained. Hamidiye Etfal Hospital, which gave a modern service at its age using the latest technology devices and equipments and its staff forms the content of the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics