İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BEKLENTİLERİ (ATATÜRK VE ERCİYES ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 529-551
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

1998 yılında İlahiyat Fakültelerinin alt bölümleri yeniden yapılandırılmıştır. Yeni program 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmıştır. Yeni programda, İlahiyat Lisans Programı ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı bulunmaktaydı. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında yapılan bir düzenlemeyle de İlahiyat Fakültelerinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programı, Eğitim Fakültelerine aktarılmıştır. 2010 yılında ise Eğitim Fakültelerindeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’ne dönüştürülmüştür. Bu makale, Atatürk Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü öğrencilerinden seçilen bir örneklem üzerinde yapılan bir alan araştırmasıdır. Bu çalışmada ağırlıklı olarak, uygulanan programdan kaynaklanan öğrenci sorunlarına yönelik öğrencilerin beklentileri ele alınmıştır. Bununla birlikte verilerden elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmamızda, öğretim elemanlarından, akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden ve bölümden eğitim-öğretime dair beklenti düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırmamıza katılan öğrencilerin tamamına yakını, programda öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili yeterlilikleri kazandırıcı dersler olması gerektiği kanaatindedir. Öğretim elemanlarının derslerde farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanmalarına yönelik beklenti düzeyinin çok yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte araştırmaya katılan öğrencilerin tamamına yakını öğretim elemanlarının derste araştırma ve işbirliğine teşvik edecek etkinliklere yer vermesini istemektedir. Bu çalışmanın amacı yeni düzenlemelere veya program geliştirme çalışmalarına veriler sağlamak ve bu konuyla ilgili olarak önerilerde bulunmaktır.

Keywords

Abstract

The faculties of

Keywords