IMPROVING STOCK MANAGEMENT IN HEALTHCARES TO INCREASE EFFICIENCY

Author:

Number of pages: 89-101
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

Purpose: Traditional hospital management focuses on stock control and orders system based on cost, time and image of hospital. Many patients cannot get effective treatment due to lack of quality in services and lack of medicines in healthcares. The main purpose of the article is to find reasons behind lack of efficiency in healthcare services in 8 big hospitals in the province of Erzurum. Design/methodology/approach: The method is used in this article to analyze the system of hospitals located in the province of Erzurum, eastern part of Turkey by asking open questions with some options. Forms were filled by top management of hospitals. Findings: It is found that they mainly depend on government policies and have low efficiency and high regulatory stock level. Moreover, there is a big bureaucracy in all operations found as the biggest obstacle behind lack of efficiency. Research limitations/implications: This work can be generalized by comparing hospitals in different part of Turkey. Originality/value: This paper brings beneficial results to see the profiles and problems of hospitals located in the province of Erzurum and analyze their last 5 years. Keywords: Efficiency, Item Tracking/Monitoring, Inventory Management, Supply Chain Management, Healthcare, Erzurum.

Keywords

Abstract

Amaç: Geleneksel hastane yönetimi fiyat, zaman ve hastanenin imajını esas alan stok kontrolü ve siparişlere odaklanmaktadır. Birçok hasta ilaç eksikliği, düşük kalite gibi nedenlerden dolayı etkili sağlık hizmeti alamamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı sağlık hizmetlerinde verimliliği düşüren sebepleri tespit etmektir. Yöntem: Veriler, Erzurum’da faaliyet gösteren 8 hastanedeki üst düzey yöneticilerden elde edilmiştir. Bulgular: Hastaneler büyük oranda resmi politikalara bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Verimlilik düzeyleri düşük olarak bulunmuştur. Stok düzeyinin istikrarlılığı ise yüksektir. Tüm faaliyetlere etki eden aşırı bürokrasi, verimlilik düzeyinin düşük olmasındaki en büyük sebep olarak tespit edilmiştir. Sınırlılıklar: Bu çalışmanın bulguları Erzurum’daki 8 hastane ile sınırlıdır. Türkiye’nin başka hastanelerinden elde edilecek bulguların bunlarla karşılaştırılması ile daha genel sonuçlara ulaşılabilir. Çalışmanın özgünlüğü/önemi: Bu çalışma, araştırma yapılan hastanelerin birer profilini ortaya koymakta, problemlerini açığa çıkarmakta ve son 5 yıllarını incelemektedir. Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Stok İzleme/Kontrol, Envanter Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Sağlık, Erzurum.

Keywords