KIBRIS’TA KURULMAK İSTENEN YENİ SİSTEME GÖREFEDERE DEVLET SINIRLARININ BELİRLENMESİ VE TARAFLARIN TUTUM ANALİZİ
DETERMINING THE BORDERS OF THE FEDERATED STATE AND THE ANALYSIS OF THE PARTIES’ APPROACH ACCORDING TO THE NEW SYSTEM WANTED TO BE ESTABLISHED IN CYPRUS

Author : Soyalp TAMÇELİK --
Number of pages : 493-511

Abstract

Bu araştırmada, Kıbrıs’ta kurulmak istenen yeni sisteme göre federe devletlerin egemenlik sınırları ele alınmıştır. Bundan hareketle araştırmanın temel amacı, Kıbrıs’ta taraflar arasında cereyan eden görüşmelerde iç egemenliğin veya idarî sınırların nasıl belirleneceğini ve bununla ilgili olarak neler yapılabileceğini göstermektir. Aslında Kıbrıs’ta Türklere Rumların kuracağı yeni sistemde, her bir federe devletin bölge sınırları, nitelikten çok, nicelik değerlerle belirlenecektir. Ancak belirleyici nitelik taşıyan bu unsurların, daha çok iki esasa dayandığı tespit edilmiştir. Bunlardan birincisi toprak düzenlemeleriyle ilgili olarak yapılacak önerilerin kesin, kalıcı ve adil bir çözümü sağlayacak nitelikte olması gerekecektir. İkincisi ise oluşturulacak yeni Anayasa’da iki bölgeli, iki toplumlu, bağımsız ve bağlantısız bir federal Kıbrıs devletinin oluşturulması esas olacaktır. Bundan hareketle Kıbrıs’ta, coğrafî esasa dayalı federal bir devletin kurulabilmesi, ancak iki şekilde gerçekleşebilecektir. Biri, iki bölgeliliğin mutlak surette korunduğu, ilgili idarî bölge içinde homojen yapıda bir toplumun bulunduğu ve buna göre idarî sınırların belirlendiği Türk görüşü, diğeri ise adanın üniter yapıda teşkilâtlandığı ve heterojen özellikteki toplum dinamiklerinin şekillendiği Rum görüşüdür. Bu gerçekten hareketle araştırma, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kıbrıs’ta kurulmak istenen devletin idarî veya bölgesel sınırlarının belirlenmesi ve bununla ilgili kavramların analizi ele alınıp incelenmiştir. İkinci ve son bölümde ise toprak ayarlamalarına göre Türklerle Rumların tutum analizleri değerlendirilmiştir.

Keywords

Kıbrıs, Egemenlik, Sınır, Toprak, Gali Planı, Annan Planı

Read: 699

Download: 239