KENDİLİĞİN ÇÖZÜMLENMESİ NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU YÖNÜNDEN TEPEGÖZ KİŞİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 835-845
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

Çocuk, yaşadığı çevreyle kopmaz bağları olan sosyal bir varlıktır. Bu sosyal varlığın karakter kazanımında en büyük görev ise topluma düşmektedir. Çünkü, toplum, kendi bünyesinde, bireylerini en iyi şekilde yetiştirecek değerlere sahip olan tek kurumdur. Bu çalışmamızda, Dede Korkut Hikâyeleri arasında yer alan “Basat Depegözi Öldürdigi Boyı Beyan Eder” isimli hikâyede Tepegöz karakterinde somutlaştırılan Narsisistik kişilik bozukluğunu ele aldık. Kişilik bozuklukları üzerinde yapılan araştırmalarda bu tür bozuklukların temelinde “nesne kaybı” nın yattığı görülmüştür. Özellikle preödipal dönemdeki baba veya anne imagosu ile ilişkili eksiklikler ya da bunların “yokluğu” çocuğun bilinçaltında ciddi hasarlar yaratmaktadır. Bebeklikteki narsisistik dengenin mükemmelliği daha sonra kişiliğini oluşturacak pek çok ruhsal durumdan daha önemlidir. Annenin çocuğun gereksinimlerine karşılık verebilme gücü, bozulmuş olan narsisistik dengenin yeniden kurulmasındaki örseleyici olabilecek gecikmeleri önler. İncelediğimiz hikâyede bebek Tepegöz, “annesizlik” neticesinde “örseleyici bir çocukluk” geçirmiştir. Her şeyden evvel çoban babası tarafından içinde getirildiği “yığanak”ta dövülmüştür. Bu yetmemiş gibi Oğuz’un diğer ileri gelenleri; Bayındır Han ve beyleri de aynı şeyi yapmışlar, çocuk Tepegöz’ü dövmüşlerdir. Aruz Koca tarafından korunmaya alınması dahi yeterli gelmemiş, çok hızlı büyüyen bebek Tepegöz, Oğuz topluluğuyla uyuşamamış, dağa çıkmış ve yol kesmiştir. Tepegöz karakterinde somutlaştırılan “narsisistik kişilik bozukluğu”nu ele almak bize, Eski Türklerin kolektif bilinçaltını, ebeveyn-çocuk ilişkisini öğrenmede önemli bilgiler sağlamıştır. Ayrıca halk kültürüne ait metinlerin modern psikolojinin verileriyle yeniden ele alınması, Türk kültürünü daha iyi kavramak için bize yeni bakış açıları kazandırması yönünden de önemlidir.

Keywords

Abstract

Child is a social being who has strong ties with the environment in which he is living. The great task that this social entity must acquire character belongs to the society ,because society within itself is the only organization that possesses the values of educating the in

Keywords