POPÜLER KÜLTÜRDE BEDENİN DÖNÜŞÜMÜ VE TEKNO-BİLİMSEL GÜZELLİĞİN İNŞASI

Author:

Number of pages: 553-571
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

Günümüzde küresel popüler kültür, sağlık ve güzellik bağlamında ideolojik bir müzakere ve mücadele alanıdır. Benlik ve onun bir vitrini ve fiziksel bir dışavurumu olan beden, çeşitli temsil biçimleri ile bir söylem düzeni oluşturur. Sağlık, spor ve kozmetik başta olmak üzere birçok sektör ‘sağlıklı yaşam’ temasını merkeze alan faaliyetleri ile yeni bir benlik ve beden söyleminin kurucu kaynakları olmaktadır. Bu çalışmada popüler kültürde yaygın beden prototiplerinden biri olan fit bedenin bir söylem düzeni olarak ortaya koyduğu gerçeklik, sağlık ve güzellik söylemi bağlamında ele alınmaktadır. İncelemede fit beden söylemine kaynaklık ederek onu kuran karakteristik dil yapıları, ifade ve içerik örüntüleri anlamına gelen yorum repertuarlarına odaklanılmıştır. Popüler dergi ve gazetelerde sıkça karşılaşılan söz konusu beden ve benlik söylemi, dört temel yorum repertuarı üzerinden ele alınmaktadır: (a) “bedene bilimsel ve rasyonel yaklaşım”; (b) “müdahaleler yoluyla geliştirilmesi gereken bir potansiyel olarak beden”; (c) “dikkat gerektiren bir çalışma alanı olarak beden”; (d) “mutluluk ve haz yönelimi”. Yorum repertuarlarının her biri, daha geniş ölçekte, “sağlıklı yaşam ve güzellik” şeklinde adlandırılabilecek, kişinin daha sağlıklı ve güzel olabilmesi için neyi, neden ve nasıl bir çalışma ile yapabilir konusunda açıklamalar sunan söylem kaynağı ile bağlantılıdır. Çalışmada benlik ve beden söylemi psiko-sosyal ve kültürel bağlamda yorum repertuarları üzerinden ele alınmış ve tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Global popular culture, nowadays, becomes a field of ideological negotiation and struggle in context of health and beauty. Self and body as a display and a physical expression of self, build an order of discourse by various representation forms. Large number of sectors, mostly health, sports and cosmetics, become the founder sources of a new self and body discourse by putting ‘healthy life’ theme into the center of their fields of activity. In this study; reality, as an order of discourse constructed by fit body which is one of the common prototypes in popular culture, is examined in context of health and beauty discourse. Interpretative repertoires, which mean characteristic language constructs, expression and content patterns, are focused in the analysis. This self and body discourse which is confronted with popular magazines and newspapers is researched through four basic interpretative repertoires: (a) “scientific and rational approach to body”; (b) “body as a potential which is needed to be developed by interventions”; (c) “body as a work place, which needs care”; (d) “happiness and joy orientation”. Each one of the interpretative repertoires is connected with the discourse source, which could be named “healthy life and beauty” presenting explanations of what, why and how must be done to possess healthier and more beautiful body. Self and body discourse is explained and argued through interpretative repertoires in psycho-social and cultural context.

Keywords