ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ HAKKINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 7
Number of pages: 663-678
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi hakkındaki görüşlerini, deneyimlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 35 sosyal bilgiler öğretmen adayına yarıyılın sonunda öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında gözlem ve deneyimlerini yansıtmaları için altı açık uçlu soru görüşme formu aracılığıyla yöneltilmiştir. Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara vermiş oldukları cevaplar nitel araştırma yöntemlerinden olgusal çalışma tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarına tecrübe sağlayan bir ders olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmen adayları, uygulama okullarındaki idarecilerin ilk haftadan sonra kendilerine hiç vakit ayırmadıklarını, rehber öğretmenlerin öğretmen adaylarının mesleki yeterlilikleri hakkında sürekli olumsuz ifadelerde bulunduklarını, derse gelen öğretim elemanlarının yeterince rehberlik yapmadıklarını, ders anlatımı esnasında rehber öğretmenlerinin dersleri sürekli bölen konuşmalar yaptığını ve fakültelerin rehber öğretmen seçiminde daha dikkatli ve seçici davranması gerektiği görüşünü ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

Purpose of this study is to discover the prospective social studies teachers’ views and experiences on teacher practice course. In accordance with this purpose six open-ended questions were asked the prospective teachers to reveal their views and experiences about teacher practice course through the interview form. Answers from the prospective teachers were analyzed through phenomenological study methods, one of the qualitative research methods. Result of the study indicated that the teacher practice course is beneficial in providing experience. Besides the prospective teachers statements revealed that head-teacher in the practice school did not care them, guide teachers found them insufficient for teacher profession, observer tutors form the university did not help them, the guide teachers interrupted frequently while they were instructing and faculty must be very selective in assigning guide teachers.

Keywords