THE RELATIONS OF HELLENS AND ANATOLIA’S PEOPLE IN 1st AND 2nd MILLENNIUM B.C
M.Ö. II. VE I. BİN YILDA YUNAN VE ANADOLU HALKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Author : Veli ÜNSAL
Number of pages : 551-562

Abstract

Yunanlıların ataları olan Akhalar, M.Ö. II. binin ortalarında, Yunanistan’da Myken (Akha) kültürünü oluşturarak bu kültürü Ege ve Akdeniz dünyasına taşımışlardır. Myken kültürüne ait izlere Batı Anadolu ve Akdeniz kıyılarında rastlanması, Yunanlıların bu kültürü Yunanistan dışına taşıdıklarının da kanıtıdır. Bu tarihlerde Anadolu’nun kıyı kentlerinde görülen Myken keramikleri ile daha sonra gerçekleşen Troia Savaşı Akhaların Anadolu’ya geldiklerinin en önemli göstergelerinden biridir. M.Ö. 13. yüzyılın ortalarında gerçekleşen istilalar yüzünden Myken kültürü son bulmuş ve bu istilalar sonucu birçok Yunanlı anayurtlarını terk ederek Ege’nin karşı kıyılarına göç etmişlerdir. İlk göçmenler kuzeybatı Anadolu kıyılarına gelen Aiol’lerdir. Bunları daha sonra Ion’lar izlemiş ve bir süre sonra ise Dor’lar Anadolu’nun Güneybatı kıyılarına yerleşmişlerdir. Ege göçleri sonucunda Anadolu’ya gelen ve Yunanlılarla ilişkileri söz konusu olan kavimlerden birisi de Phryglerdir. Phryg ve Yunan ilişkileri ağırlıklı olarak sanat ve dinde karşımıza çıkar. Phryg sanatı ile Yunan sanatı arasında yakın benzerlikler vardır. Dini ilişkiler ise, Phryg krallarının Yunan dini merkezlerinin en önemlilerinden biri olan Delfoi’ye yaptıkları hediyeler sayesinde bilinir. Anadolu’da Yunanlılarla ilişkileri olan bir başka kavim ise Lydia’lılardır. Ionia’nın hemen doğusunda bulunan Lydia Krallığı ile Batı Anadolu’daki Yunanlılar her zaman iyi ilişkiler içerisinde olmamışlardır. Lydia krallarının hemen hemen hepsi, fırsatını buldukları anlarda, Batı Anadolu’daki Yunan kent-devletlerini egemenlikleri altına almak için saldırılarda bulunmuşlardır.

Keywords

Anadolu, Yunanistan, Ege, Phrygia, Lydia.

Read: 874

Download: 391