THE RELATIONS OF HELLENS AND ANATOLIA’S PEOPLE IN 1st AND 2nd MILLENNIUM B.C

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 6
Number of pages: 551-562
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yunanlıların ataları olan Akhalar, M.Ö. II. binin ortalarında, Yunanistan’da Myken (Akha) kültürünü oluşturarak bu kültürü Ege ve Akdeniz dünyasına taşımışlardır. Myken kültürüne ait izlere Batı Anadolu ve Akdeniz kıyılarında rastlanması, Yunanlıların bu kültürü Yunanistan dışına taşıdıklarının da kanıtıdır. Bu tarihlerde Anadolu’nun kıyı kentlerinde görülen Myken keramikleri ile daha sonra gerçekleşen Troia Savaşı Akhaların Anadolu’ya geldiklerinin en önemli göstergelerinden biridir. M.Ö. 13. yüzyılın ortalarında gerçekleşen istilalar yüzünden Myken kültürü son bulmuş ve bu istilalar sonucu birçok Yunanlı anayurtlarını terk ederek Ege’nin karşı kıyılarına göç etmişlerdir. İlk göçmenler kuzeybatı Anadolu kıyılarına gelen Aiol’lerdir. Bunları daha sonra Ion’lar izlemiş ve bir süre sonra ise Dor’lar Anadolu’nun Güneybatı kıyılarına yerleşmişlerdir. Ege göçleri sonucunda Anadolu’ya gelen ve Yunanlılarla ilişkileri söz konusu olan kavimlerden birisi de Phryglerdir. Phryg ve Yunan ilişkileri ağırlıklı olarak sanat ve dinde karşımıza çıkar. Phryg sanatı ile Yunan sanatı arasında yakın benzerlikler vardır. Dini ilişkiler ise, Phryg krallarının Yunan dini merkezlerinin en önemlilerinden biri olan Delfoi’ye yaptıkları hediyeler sayesinde bilinir. Anadolu’da Yunanlılarla ilişkileri olan bir başka kavim ise Lydia’lılardır. Ionia’nın hemen doğusunda bulunan Lydia Krallığı ile Batı Anadolu’daki Yunanlılar her zaman iyi ilişkiler içerisinde olmamışlardır. Lydia krallarının hemen hemen hepsi, fırsatını buldukları anlarda, Batı Anadolu’daki Yunan kent-devletlerini egemenlikleri altına almak için saldırılarda bulunmuşlardır.

Keywords

Abstract

The Achaeans, who are the predecessors of the Hellens formed the Mycenaean (Achaean) culture in Hellas starting from the mid-2000s B.C. and brought this culture into the Aegean and the Mediterranean world. That traces of the Mycenaean culture are encountered on Western Anatolian and Mediterranean coasts indicates that the Hellens have taken this culture outside the borders of Greece. The Mycenaean ceramics found in the coastal cities of Anatolia are one of the most significant indicators of the Achaean settlement in Anatolia. With Aegean migrations around 13th century B.C., the Mycenaean culture came to an end. Many of the Hellens left their homeland and migrated to the opposite coasts of the Aegean because of these invasions. First emigrants were the Aeolians. These were followed by the Ionians. Later, Dorians settled on the southwestern coasts of Anatolia. One of the peoples who came to Anatolia during the Aegean migrations and had relations with the Hellens are the Phrygians. The Phrygians-Hellens relations were predominantly based on arts and religion. The Phrygians arts and the Hellens arts have close similarities. Religios relations, however, are known to us by the presents offered by the Phrygians kings to Delphi, one of the most significant Hellens religious centers. Another tribe which had relations with the Hellens in Anatolia is the Lydians. The relations between the Lydian Kingdom which was located right on the eastern of the Ionia and the Hellens on the Western Anatolia were not always pleasant. Almost all of the Lydians Kings launched series of attacks, when the chances arose, to dominate the Hellen City-States in Western Anatolia.

Keywords