1939-1940 TEVFİK FİKRET MÜNAKAŞALARI 1. YENİ SABAH GAZETESİNDE “FİKRET’İN HEYKELİNİ Mİ DİKELİM YOKSA ESERLERİNİ Mİ YAKALIM?” ANKETİ VE BU ANKET ETRAFINDA GELİŞEN MÜNAKAŞALAR
1939-1940 ARGUMENTS ABOUT TEVFIK FIKRET 1. THE SURVEY “SHALL WE PUT UP A STATUE IN HONOUR OF FIKRET OR BURN HIS WORKS?” IN YENI SABAH NEWSPAPER AND THE ARGUMENTS ABOUT IT

Author : Nuran ÖZLÜK
Number of pages : 313-334

Abstract

Türk basınında zaman zaman görülen Tevfik Fikret münakaşalarından biri 1939’da Yeni Sabah gazetesinde neşredilen Aşiyan’ın Amerikalılar tarafından satın alınacağı haberi üzerine Fikret lehinde ve aleyhinde iki mektup ve ardından gazetenin “Fikret’in Heykelini mi Dikelim Yoksa Eserlerini mi Yakalım?” başlıklı anketi etrafında gelişir. Dönemin belli başlı edipleriyle yapılan anket sorularına verilen cevaplar, bu cevapları kabul eden ya da reddeden çeşitli süreli yayın yazarlarının da münakaşaya müdahil olmasına yol açmış, başta Akif-Fikret tartışmalarının yeniden gündeme gelmesine, anketin mahiyetinin genişleyerek değişmesine sebep olmuştur. Bu çalışmada söz konusu tartışmaya katılan yazar/şairlerin Fikret hakkındaki duygu ve düşüncelerine yer verilmiş; münakaşa, boyutları ve seyri ile ortaya konularak değerlendirilmiştir.

Keywords

Yeni Sabah gazetesi, Fikret münakaşası, Akif-Fikret münakaşası, süreli yayınlar.

Read: 792

Download: 240