1939-1940 TEVFİK FİKRET MÜNAKAŞALARI 1. YENİ SABAH GAZETESİNDE “FİKRET’İN HEYKELİNİ Mİ DİKELİM YOKSA ESERLERİNİ Mİ YAKALIM?” ANKETİ VE BU ANKET ETRAFINDA GELİŞEN MÜNAKAŞALAR

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 3
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 313-334
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk basınında zaman zaman görülen Tevfik Fikret münakaşalarından biri 1939’da Yeni Sabah gazetesinde neşredilen Aşiyan’ın Amerikalılar tarafından satın alınacağı haberi üzerine Fikret lehinde ve aleyhinde iki mektup ve ardından gazetenin “Fikret’in Heykelini mi Dikelim Yoksa Eserlerini mi Yakalım?” başlıklı anketi etrafında gelişir. Dönemin belli başlı edipleriyle yapılan anket sorularına verilen cevaplar, bu cevapları kabul eden ya da reddeden çeşitli süreli yayın yazarlarının da münakaşaya müdahil olmasına yol açmış, başta Akif-Fikret tartışmalarının yeniden gündeme gelmesine, anketin mahiyetinin genişleyerek değişmesine sebep olmuştur. Bu çalışmada söz konusu tartışmaya katılan yazar/şairlerin Fikret hakkındaki duygu ve düşüncelerine yer verilmiş; münakaşa, boyutları ve seyri ile ortaya konularak değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

One of the arguments in Turkish press from time to time about Tevfik Fikret occured from news in Yeni Sabah in 1939. According to the news saying Aşiyan would be bought by Americans, two letters for and against Fikret and a survey of “Shall we put up a statue in honour of Fikret or burn his Works?” developed the argument. The answers of survey taken from the leading artists of the era, others periodical writers accepting or refusing them caused to bring up Akif-Fikret arguments again and to extent content of the survey. In this study the argument is criticized with its extent and length by giving thoughts and feelings of writers and poets involved in it.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics