YALAN HABERLERDEN GERÇEK HABERLERE: BASINDA ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ
FROM FAKE NEWS TO THE REAL NEWS: THE DEATH OF ATATURK IN PRESS

Author : Muhammed Bilal ÇELİK -Serkan YAZICI - M. Bilal ÇELİK
Number of pages : 105-117

Abstract

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün ardından tüm dünya basınında çıkan haberler, onun çağdaşları arasında yarattığı etkiyi ortaya koymaktadır. Bir kişi hakkında yapılan doğru haberler kadar yalan haberler de onun küresel anlamda taşıdığı değer hakkında fikir verebilir. Mustafa Kemal Atatürk, I. Dünya Savaşı’ndan itibaren binlerce gerçek ve gerçek dışı habere konu olmuştur. Kendisiyle ilgili gerçek ya da gerçeğe yakın haberler ağırlıklı olarak savaş yıllarında askerî başarı ve gayretlerini, 19 Mayıs 1919 sonrasında ise Padişahın ve devrin büyük devletlerinin isteklerine isyan eden bir Osmanlı Paşasının siyasi ve askerî faaliyetlerini içerir. Gerçek dışı haberlerin önemli bir kısmı onun gerçek vefat yılı olan 1938’den yıllar önce öldüğüne, öldürüldüğüne veya ölümcül sağlık sorunlarına sahip olduğuna ilişkindir. Özellikle Kurtuluş Savaşı gibi bir dönemde o hareketi başlatan ve içinde başat bir rol üstlenen birinin hayatını kaybetmesinin derece sarsıcı bir etki yaratacağı açıktır. Dönemin gazeteleri üzerine yapılan derinlikli akademik incelemeler bazı yayın organlarının bu tür sansasyonel haberler yaparak günlük tirajlarını artırmanın cazibesine kapıldıklarını göstermektedir. Bu çalışmada tüm bu basın yayın külliyatı içinde Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlığı, hayati durumu ve sağlık sorunlarının yaratacağı sonuçlar ile ilgili haberler üzerine yoğunlaşılmıştır. 1920’lerden itibaren sıklıkla karşılaşılan bu haberlerde onun yaşam durumu önce bazı asılsız ölüm haberleri daha sonra ise ağır hastalıklar geçirdiğine dair bir seyir izlemekle birlikte Türkiye’den ABD’ye ilgi duyulan bir konu olarak göze çarpmaktadır.

Keywords

Atatürk, Atatürk’ün Ölümü, Yalan Haber, Basın

Read: 674

Download: 208