BÜYÜK SELÇUKLULARDA NEVBET GELENEĞİ
NAUBAT TRADITION IN GREAT SELJUKS

Author : Timur VURAL -Feyzan GÖHER VURAL
Number of pages : 563-576

Abstract

Türk tarihinin her döneminde var olan askerî müzik geleneği, Büyük Selçuklularda nevbet adı altında yaşatılmıştır. Selçukluların hâkimiyet alameti olan nevbet topluluğu, saraylardan, savaş alanlarına kadar pek çok ortamda kullanılmıştır. Bir Müslüman-Türk devleti olan Büyük Selçuklular, kökleri İslam öncesi dönemlere dayanan nevbet geleneğini, İslamî kültür ile harmanlayarak, kendilerine ait usulleri oluşturmuş ve yaşatmışlardır. Literatür taramasına dayalı, betimsel bir araştırma olan bu çalışmada, Büyük Selçuklulardaki nevbet geleneği, genel özellikleri, tarihsel süreci ve taşıdığı anlamlar bakımından incelenmiştir.

Keywords

Selçuklu Devleti, Nevbet Geleneği, Türk Askerî Müziği, Türk Müzik Tarihi, Etnomüzikoloji

Read: 928

Download: 410