KARACAÖREN VE SERÇİLER KÖYLERİNİN TOPLUMSAL DEĞİŞME HIZI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 679-693
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

Bu araştırmada Çanakkale merkez ilçesine bağlı Karacaören ve Serçiler köyleri, toplumsal değişme hızları açısından karşılaştırılmıştır. Karacaören köyü şehir merkezine 4 km. uzaklıkta ve gelişmiş düzeyde iletişim ve haberleşme olanakları bulunan bir yerleşim birimidir. Serçiler köyü ise şehir merkezinin 23 km. doğusunda bulunmakla birlikte, iletişim ve haberleşme olanakları açısından Karacaören köyünün çok gerisindedir. Buna ek olarak, Serçiler köyü sosyo-ekonomik düzey açısından Karacaören köyünden daha alt düzeydedir. Araştırmamızın evreni Karacaören ve Serçiler’de yaşayan ve köyün yerlisi durumunda bulunan hane reisleridir. Bütünüyle tesadüfi yöntemler kullanılarak Karacaören köyünde 85, Serçiler köyünde ise 45 hane reisiyle görüşülmüştür. Araştırma sonuçlarına ilişkin frekans tabloları SPSS 16.0 programı kullanılarak oluşturulmuş, bu tablolar word dosyasında karşılaştırmalı tablolara dönüştürülmüştür. Araştırma sonucunda, Serçiler köyüne göre şehre daha yakın coğrafi konumda bulunan ve bu nedenle şehrin ekonomik ve kültürel etkisine daha açık duran Karacaören köyünde dinsel ibadetlerin yerine getirilmesindeki toplumsal kontrolün daha az olduğu, geleneksel grup dayanışmasının daha zayıf olduğu, kadının aile içindeki sosyal konumunun daha yüksek olduğu, flört ilişkilerine yönelik hoşgörü düzeyinin daha yüksek olduğu ve evlenmeye ailelerin karar vermesi gerektiği yönündeki geleneksel tutumun daha zayıf olduğu bulunmuştur. Sonuçlar, şehirlerin ekonomik ve kültürel etkisinin köylerin geleneksel yapısındaki değişimleri hızlandırdığı ve köylülerin geleneksel tutumları üzerinde değişimlere neden olabildiği yönündeki kuramsal ve uygulamalı araştırmaları desteklemektedir.

Keywords

Abstract

In this research, Karacaoren and Serciler villages from Canakkale province are compared in terms of their speed of social change. Karacaoren village is 4 km. far from the city center and has advanced intercommunication facilities. Serciler village, on the other hand, is 23 km. east of the city center and is far behind Karacaoren village in terms of intercommunication means. What is more, the village of Serciler is lower than Karacaoren village with respect to socio-economic level. Macrocosm of this research is household heads residing for a long time in the villages of Karacaoren and Serciler. By using random sampling method, 85 household heads from Karacaoren as well as 45 household heads from Serciler are interviewed. Frequency tables of the research results are created with the help of SPSS 16.0 program, and these tables are converted into comparative tables in word files. As a result of this research, the following facts are discovered: In Karacaoren village–which is much closer to the city center than Serciler village and is more open to the economic and cultural impact of the city as a result of this closeness–, the social control on worshipping and praying is lower; traditional group solidarity is much lower; social status of women in the family is higher; tolerance towards flirting is much higher; the general attitude supporting the necessity of the families’ decision on their children’s marriage is lower than that of Serciler village. These results support the theoretical and applied researches endorsing that the economic and cultural impacts of the cities accelerate the changes on the traditional structure of villages as well as causing changes on the traditional attitudes of villagers.

Keywords