SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ATATÜRK İLKELERİ HAKKINDAKİ METAFORİK ALGILARI

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 381-395
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini ve yapısal özelliğini belirten Atatürk İlkelerinin Sınıf Öğretmeni adayları tarafından metafor boyutunda nasıl algılandığını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma 2010-2011 öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 176 öğretmen adayına uygulanmıştır. Atatürk ilkelerinden oluşan kavramlar verilerek bir metafor yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırma tekniklerinden içerik analiziyle elde edilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının Atatürk İlkleri hakkında İlkelerin tanımına uygun metaforlar türetemedikleri ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

This study was carried out so as to determine how classroom teacher trainees perceive Ataturk’s principles, which shows the philosophy and underlying structure of Turkish Republic, as a metaphor. The present study was carried out on 176 teacher trainees comprised of freshmen and senior students from Department of Elementary Education, Classroom Teaching Department, Gazi Faculty of Education at Gazi University during 2010-2011 academic year. The participants were given some concepts related to Ataturk’s principles and asked to write a metaphor about these concepts. The obtained data were analyzed by using content analysis, which is one of the quantitative research methods. As a result of study. İt is found of that classroom teacher trainees could not define and comprehend of Ataturk’s Principles, metaphors.

Keywords