PATRICK SÜSKIND’İN “KOKU” ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDE DİL OYUNLARI EŞDEĞERLİĞݹ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 1219-1229
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Alman yazar Patrick Süskind’in “Das Parfum” adlı romanının Türkçe çevirisinde dil oyunları eşdeğerliğini analiz etmektir. Eserin bazı bölümleri üzerinde yapılan çözümlemeler sonucunda, çeviri dilsel ve düz anlamsal düzeyde oldukça başarılı bulunmuş, ancak dil oyunlarının aktarılmasında çeviri eşdeğerliği sorunları tespit edilmiştir. Bu sorunların nedeni kaynak dilden sözcük düzeyinde yapılan çevirilerdir. Konu bağlamı ve amaç dil özellikleri dikkate alınarak, eşdeğerlik sorunlarının çözümü için öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyze the translation equivalence of language plays in Turkish translation of Patrick Süskind’s novel “Das Parfum”. While analysing some parts of the novel, the translation was found fairly succesfull in the linguistic and denotativ level but some translation equivalence problems occur in the transfer of language plays. The reason of these equivalence problems is word for word translations from source language to target language. Some suggestions to solve these equivalence problems were made by taking into account the dependence on context and characteristics of target language.

Keywords