EVİNİN DIŞINDA KAYSERİLİ KADINLAR (1923-1970)(FOTOĞRAFLARDA KAYSERİLİ KADINLARIN İMAJI

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 6
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadınların statülerindeki değişmeler yapılan inkılâplar, kabul edilen kanunlara göre şekil bulmaktadır. Öncelikle hukuki, siyasi ve ekonomik alanlarda meydana gelen değişimler kısa zamanda kadının dış görünümünde de bir takım değişimlere sebep olmaktadır. Çalışmamızda Kayseri’de Cumhuriyet öncesi ile Cumhuriyetin ilanından sonra 1970’li yıllara kadar geçen süreç içerisinde kadınların evlerinin dışında giydikleri kıyafetlerinde meydana gelen değişim incelenecektir. Kayseri sokaklarında, resmi törenlerde, geleneksel örf ve adetlerde (düğün, sünnet düğünü vb ritüellerin) değişen kadın imajı irdelenecektir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte başlayan modern kadın imajının Kayseri'deki yansımaları incelenecektir.

Keywords

Abstract

Changes in the status of women are formed by the revolutions and the laws adopted. Primarily changes in legal, political and economic fields causes some changes in the occurrence of women in a short time. In this study, the change of the clothes worn by women outside their homes will be examined for the pre-Republic times and the period after the proclamation until the 1970s. The appearance of women in the streets of Kayseri, in the official ceremonies and for traditional customs and traditions (weddings, circumcise ceramonies, rituals, etc.) will be discussed. Starting with the proclamation of the republic, the effects of the modern women appearance flow, on Kayseri will be examined.

Keywords