İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL BAŞARILARINI OLUMSUZ ETKİYEN NEDENLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (BİNGÖL ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 1111-1133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul başarısızlığı; öğrencinin gerçek yeteneği ile okuldaki başarısı arasında görülen farklılık olarak tanımlanmaktadır. Okul başarısızlığının birçok sebebi olmakla beraber iki temel nedeni, bireyin kendisinden kaynaklanan ve ailesinden kaynaklanan nedenlerdir. Bireyden kaynaklanan nedenlere öğrencinin bilişsel, fiziksel ve duygusal olgunluk açısından yetersiz olması, beden imajının düşük olması, öğrencinin özsaygısının ve akademik başarısının düşük olması, gelişim görevlerini gerçekleştirememesi örnek verilebilir. Kaygının çok yüksek yada çok düşük olması gibi motivasyon eksikliği de başarısızlığa neden olabilmektedir. İlköğretimin son dönemlerinde başlayan ergenlik döneminin özellikleri de başarıda önemli bir etkendir. Bu dönemde hızlı gelişim ve değişim sonucu ergenin dikkati zayıflamakta ve dağılmakta, daha çok kendi başına kalma isteği artmakta, belli noktalara yoğunlaşması ile ilgili düşünce alanı daralmakta, hayal dünyası içine girmekte ve bütün bunlar çalışmasını ve başarısını olumsuz etkilemektedir. Diğer neden olarak anne babadan kaynaklanan nedenlere; anne baba arasında sağlıklı bir iletişimin olmaması, huzursuz ve kaygı verici bir ev ortamı, anne babanın, kendi hayatlarındaki sıkıntılarından dolayı eleştirel ve sabırsız olması, çocuğun hatalarını tolere edememeleri, baskıcı tutum, çocuğu aşırı zorlamaları, çocuğun iyi yanlarından ziyade yetersiz yanlarına yoğunlaşmaları, çocukta kendine güvensizliğe ve kaygıya yol açmakta bu da başarısızlığa neden olmaktadır. Bu tutum, birçok soruna neden olmaktadır. Ebeveynler ve öğretmenler bu dönemde çok dikkatli olmak zorundadırlar. Ebeveynler ve öğretmenler gelişim psikolojisini iyi bilmelidirler Bu araştırma, Bingöl il merkezinde, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ilköğretim II. kademe öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Araştırmada Survey (tarama) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma farklı okullarda öğrenimlerine devam eden ilköğretim 6. 7.ve 8. sınıfta öğrenim görmekte olan, 1115 erkek ve 479 kız olmak üzere toplam 1594 öğrenci üzerinde yapılmış ve araştırmada 22 maddelik “Başarısızlık Nedenleri Anketi” uygulanmıştır. Öğrencilerin başarısızlık nedenleri belirlenerek, okul başarılarını olumsuz etkileyen nedenler tespit edilip, kız ve erkek öğrencilere göre en yüksekten en düşüğe göre sıralanmıştır. Başarısızlık Nedenleri Anket sonucuna genel olarak baktığımızda, en yüksek ilk 5 madde; 1.“Öğrendiklerimi kısa sürede unuttuğumdan % 64.7”; 2.“Bazı derslere karşı yeteneğimin olmamasından %61.7”; 3.“Çalışt

Keywords

Abstract

School failure is defined as the difference between a student’s real ability and his or her success at school. While there are lots of reasons of school failure, the two basic reasons are the ones which arise from the in

Keywords