OSMANLI KAYNAKLARI VE TARSUS KENTİ
OTTOMAN DOCUMENTARY SOURCES AND THE CITY OF TARSUS

Author : Songül ULUTAŞ
Number of pages : 523-534

Abstract

Kent tarihi yazımında incelenen döneme ait kaynakların doğru kullanımı önemli bir konudur. Kent tarihi, son yıllarda yeni bir toplumsal tarih yazımı alanı olarak gelişmeye başlamıştır. Bu alanda çok sayıda çalışma ortaya konulurken, kaynak kullanımı konusunda da bazı problemler gündeme gelmektedir. Bu nedenle bir kentin tarihi yazılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunun önemle ele alınması gerekmektedir.Tarihsel süreçte hangi dönem temel alınarak inceleniyorsa, o döneme ait kaynakların tespit edilerek çalışmanın öznesi olan kent dikkatlice incelenmelidir. Bu çalışmada Osmanlı dönemi Tarsus tarihine dair bir araştırmada ne tür Osmanlı kaynaklarının kullanılabileceği irdelenmiştir. Amaç bu kaynakların ne tür veriler içerdiği ve nerelerde bulunduğunu ortaya koyarak, Osmanlı Dönemi Tarsus kentinin kısa tarihçesini anlamak ve anlatabilmektir. Yazıda öncelikle Tarsus Tarihine dair Osmanlı kaynakları hakkında genel ve kısa bilgiler verilerek son bölümde bu kaynaklar ışığında Osmanlı Dönemi Tarsus’unun tarihsel değişimine değinilmiştir. Böylece, kökeni çok eskilere dayanan bir Anadolu Kenti olan Tarsus’un tarihsel değişim süreci, ele alınan dönemin kaynaklarının da tanıtımıyla birlikte daha anlaşılır kılınmıştır. Antik Çağlardan beri sürekliliği devam eden Tarsus, Osmanlı coğrafyası içinde de önemli bir yere sahip kentler arasındaydı. Bu nedenle Osmanlı Dönemine ait bol miktarda kaynakta Tarsus’a dair zengin verilere rastlamak da mümkün olmuştur. Bu açıdan bakıldığında Tarsus’un bir yerel tarih yazım alanı olarak oldukça olanaklı bir örneklem oluşturduğu görülmektedir.

Keywords

Osmanlı Kaynakları, Kent Tarihi, Tarsus Kenti

Read: 822

Download: 389