MİNOS, MİKEN VE HİTİTLER EKSENİNDE BATI ANADOLU’DAKİ MUHTEMEL SÖMÜRGECİLİK FAALİYETLERİ
ON THE AXIS OF MINOAN, MYCENAEAN AND HITTITES, THE POSSIBLE COLONIZATION ACTIVITIES IN WESTERN ANATOLIA

Author : Barış GÜR
Number of pages : 233-249

Abstract

Bu çalışmada, Orta Tunç Çağı’nın sonlarından başlayan ve Geç Tunç Çağı boyunca Batı Anadolu’yu etkileyen olası sömürgecilik faaliyetleri ele alınmaya çalışılmıştır. Araştırmalar Miletos’un Yeni Saraylar Çağı’nda Doğu Akdeniz boyunca yaygın bir ticaret ağına sahip Minos uygarlığı tarafından bir koloni kenti haline getirildiğini göstermektedir. Bu dönemde farklı yerleşmelerde de Minos etkisi gözlenmektedir. Kuşkusuz, söz konusu Minos varlığının sebebi ticaret yollarını kontrol ederek kalayın Batı Anadolu’daki pazarını kontrol edebilmektir. Ege havzasında Minosluların yerini alan Mikenlerin ise GH IIIA döneminden itibaren Batı Anadolu toprakları ile ilgilenmeye başladıkları görülür. Mikenlerin Batı Anadolu’ya olan ilgisinin altında kuşkusuz Kıta Yunanistan’da çok az sayıda ya da hiç ele geçmeyen doğal kaynakların var olması yatmaktadır. Batı Anadolu’nun coğrafi ve jeolojik yapısı ele alındığında, kereste ihtiyacını karşılayacak ormanların dağılımı, maden kaynaklarının bolluğu, bunların içerisinde en önemlileri olan altın kaynaklarının bölgedeki dağılımı Mikenleri cezbeden etkenlerden olmalıdır. Yer altı ve yer üstü kaynaklarının yanı sıra Batı Anadolu’dan karşılanan Miken saraylarında çalıştırılacak köleler de bu etkenlerden biri olmalıdır.Benzer biçimde Hititlerin de Batı Anadolu’nun insan gücünden faydalandıkları, esir aldıklar halkları Orta Anadolu’daki tarım arazilerinde kullandıkları Hitit belgeleri yoluyla bilinmektedir. II. Tuthaliya’nın Assuwa Konfederasyonu’na karşı gerçekleştirdiği askeri seferi sonucunda 10.000 asker, 600 takım at ve savaş esirlerinden oluşan çok sayıda ganimeti Hatti ülkesine götürdüğü bilinmektedir. Keza II. Murşili’de Batı Anadolu’ya gerçekleştirdiği seferi sonrasında Arzawa’dan en az 65.000 insanı Hitit anayurduna taşımıştır.

Keywords

Sömürgecilik, Batı Anadolu, Miken, Minos, Hitit

Read: 692

Download: 201