MİNOS, MİKEN VE HİTİTLER EKSENİNDE BATI ANADOLU’DAKİ MUHTEMEL SÖMÜRGECİLİK FAALİYETLERİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 6
Number of pages: 233-249
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Orta Tunç Çağı’nın sonlarından başlayan ve Geç Tunç Çağı boyunca Batı Anadolu’yu etkileyen olası sömürgecilik faaliyetleri ele alınmaya çalışılmıştır. Araştırmalar Miletos’un Yeni Saraylar Çağı’nda Doğu Akdeniz boyunca yaygın bir ticaret ağına sahip Minos uygarlığı tarafından bir koloni kenti haline getirildiğini göstermektedir. Bu dönemde farklı yerleşmelerde de Minos etkisi gözlenmektedir. Kuşkusuz, söz konusu Minos varlığının sebebi ticaret yollarını kontrol ederek kalayın Batı Anadolu’daki pazarını kontrol edebilmektir. Ege havzasında Minosluların yerini alan Mikenlerin ise GH IIIA döneminden itibaren Batı Anadolu toprakları ile ilgilenmeye başladıkları görülür. Mikenlerin Batı Anadolu’ya olan ilgisinin altında kuşkusuz Kıta Yunanistan’da çok az sayıda ya da hiç ele geçmeyen doğal kaynakların var olması yatmaktadır. Batı Anadolu’nun coğrafi ve jeolojik yapısı ele alındığında, kereste ihtiyacını karşılayacak ormanların dağılımı, maden kaynaklarının bolluğu, bunların içerisinde en önemlileri olan altın kaynaklarının bölgedeki dağılımı Mikenleri cezbeden etkenlerden olmalıdır. Yer altı ve yer üstü kaynaklarının yanı sıra Batı Anadolu’dan karşılanan Miken saraylarında çalıştırılacak köleler de bu etkenlerden biri olmalıdır.Benzer biçimde Hititlerin de Batı Anadolu’nun insan gücünden faydalandıkları, esir aldıklar halkları Orta Anadolu’daki tarım arazilerinde kullandıkları Hitit belgeleri yoluyla bilinmektedir. II. Tuthaliya’nın Assuwa Konfederasyonu’na karşı gerçekleştirdiği askeri seferi sonucunda 10.000 asker, 600 takım at ve savaş esirlerinden oluşan çok sayıda ganimeti Hatti ülkesine götürdüğü bilinmektedir. Keza II. Murşili’de Batı Anadolu’ya gerçekleştirdiği seferi sonrasında Arzawa’dan en az 65.000 insanı Hitit anayurduna taşımıştır.

Keywords

Abstract

In this paper, the possible colonial activities, affecting Western Anatolia, beginning in the Late Middle Bronze Age and during Late Bronze Age, had been discussed. Studies show Miletos have been turned into a colony by the Minoans that had widespread trading network in Neo Palatial Period throughout the Eastern Mediterranean. In this period Minoan influence has been observed in different settlements. Of course, the reason for the existence of Minoan trade routes by checking the marketing of tin is to provide Western Anatolia. Beginning from LH IIIA in Aegean basin Mycenaeans that replaced Minoans, began to deal with Western Anatolia. The reason of Mycenaean interest in Western Anatolia, no doubt very small number or no available natural resources in mainland Greece. Considering the geographical and geological structure of Western Anatolia, supply the timber forests, distribution, abundance of mineral resources, the most important of these in the distribution of the gold resources in the region should be factors in attracting Mycenaeans. One of these factors should be slaves supplied from W. Anatolia to run the Mycenaean palaces as well as ground and underground sources. Similarly, The Hittites made use of manpower in W. Anatolia, captured their peoples to use at their agricultural land. It has been known by Hittite documents. As a result of the military campaign of Tuthaliya II against the Confederation of Assuwa, it is known that 10.000 soldiers, 600 teams of horses and a large number of prisoners of war took Hatti. After the campaign of Western Anatolia, also Mursili II moved at least 65.000 people from Arzawa to Hittite homeland.

Keywords