“MEB BU BENİM ESERİM” PROJELERİNDEKİ FİZİK BİLGİLERİNİN İÇERİK ANALİZİ

Author:

Number of pages: 691-705
Year-Number: 2013-6 Issue 1

Abstract

Projelerle öğrenme, geniş içeriği ve bilimsel araştırma basamaklarına uygun yapısı ile öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunar. Öğretim programının dışına taşan uygulamaları ile Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) etkinlikleri, öğrencilerin çevresini öğrenme sürecine dahil etmelerine olanak sağlar. Kavramların öğrenilmesinde önemli bir teknik olarak kullanılabilen PTÖ uygulamalarına, fen ve teknoloji programında yer alan fizik ile ilgili bilgiler de konu olabilmektedir. Bu bilgiler, öğrenme sürecinde kavramlar ile gerçek yaşam arasında bağlantıların kurulmasına katkı sağlar. Ancak bunlardan program üzeri konumda olanları, öğrencilerin kavramları anlayabilmesine bazı zorluklara yol açabilir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen bir proje yarışmasında bu durum açıkça görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada MEB tarafından değerlendirilen öğrenci projelerinin, “fizik ile ilgili program dışı bilgiler” bakımından içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen “program dışı fizik bilgileri”nin gruplanması sonucunda, elektrik, elektromanyetizma ve diğer fizik kavramları ile ilgili olarak çok sayıda program dışı bilgi saptanmıştır. Bunlardan “sensör, manyetik alan, elektrik motoru, trafo, wireless” gibi terimler bir dereceye kadar güncel yaşam bilgisi haline gelmiştir. Ancak “Faraday Yasası, redüktörlü motor, kondaktör” gibi terimler, ilköğretim dönemi çocukları açısından program üstü konumdadır. Öğrencilerin yarışma sürecinde program üstü bilgiler ile kıyaslanması eğitimde fırsat eşitliği ve kişiye görelik ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Yine de bu bilgilerden program dışı olup programa yardımcı olabilecek durumda olanları, fen eğitimi ile güncel yaşamın birlikte ele alınmasına önemli katkılar sağlayabilir.

Keywords

Abstract

Project based learning (PBL) having a wide content and being convenient with the scientific research process is important for the development of in

Keywords