ACADEMIC WRITING DIFFICULTIES AND CHALLENGES IN ADVANCED ACADEMIC LITERACY

Author:

Number of pages: 1261-1272
Year-Number: 2012-5 Issue 8

Abstract

Bu çalışmanın amacı üniversite düzeyinde akademik yazma ile ilgili bir alan yazın incelemesi ortaya koymaktır. İngilizce’nin, akademik bilginin ortaya konması açısından tek dil olmaya doğru ilerlemesi gözönünde bulundurulduğunda, doğru ve beklendiği gibi bir yazım konusu, akademik sahada ilerlemek isteyenler için önemli zorluklara neden olmaktadır. Birçok Türk üniversite öğrencileri, lisansüstü çalışmalara başlayıncaya kadar dilbilgisel olarak doğru yazılan birkaç paragraf yazımı dışında sistematik yazım konusunda yeterli bir eğitim almamakta ve yeterli yazım deneyimi kazanamamaktadırlar. Ancak, serbest yazım ve öykülemeden farklı olarak, akademik yazım, öğrencilerin genel yazım şekillerinden ayrı olan bir dile geçiş yapmalarını zorunlu kılar. Akademik yazım norm ve geleneklerine geçişi sağlayamayan yazarların ise, akademik sahada var olmaları oldukça zor hale gelir. İfadeleri doğru ve uygun bir dille yazabilme işi, İngilizceyi yabancı dil olarak kullananlar için, özellikle ana dilden çeviri yapmaya olan bağmlılık ya da kültürel farklılıklardan dolayı yaygın bir zorluk olarak görülür. Bu nedenle, gerek ana dilde gerekse hedef dilde sistemli bir akademik yazım dersinin öğrenicilere verilmesi önerilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the academic writing literature at the tertiary level. As English uninterruptedly expands as the leading language for dissemination of academic knowledge then the question of writing effectively and in expected ways causes considerable challenges to students requiring graduates to learn to master and so as to succeed in the academia. Many Turkish students until embarking on their graduate studies appear not to have learned how to write systematically and gained adequate writing experiences except being instructed to be grammatically correct and writing in certain number of paragraphs. Unlike free writing and narrative expression, academic writing requires students to adopt a different kind of language forcing them to master the transition from common to academic language. Writers who cannot conform to the conventions and norms of academic language can hardly be recognized in the academic world. To provide the right words in English to express ideas appropriately and accurately is a pervasive difficulty for many EFL/ESL writers due to partly L2 writers’ dependence on the translation of their native language into the English or cultural differences between two languages’ modes of expression. Therefore, explicit academic writing instruction both in L1 and L2 in educational life is suggested.

Keywords