SOY KÖKÜMÜZÜN ESAS FAKTÖRÜ ANA DİLİMİZDİR

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 121-124
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, Oğuz Türkleriyle Kıpçak Türklerinin kökeni üzerine bilgiler verilmiştir. Yazar, Anadolu ve Azerbaycan sahasındaki Oğuz Türkleri ile Kıpçak Türklerinin kökenini araştırırken dilden hareket edilmesi gerektiğini belirtmekte ve kan bağından yola çıkarak Türk gruplarının kökenine ulaşılamayacağını ifade etmektedir. Yazara göre her iki Türk grubu, muhtelif devirlerde yapılan göç hareketleri sonucu Kafkasya ve Anadolu’da birbirine karışmış; hatta Kıpçaklar, Oğuzlardan önce Kafkasya ve Anadolu bölgelerine gelmiştir. Makalede, Kıpçaklardan sonra bu bölgelere gelen Oğuzların dili ile Kıpçakların dilinin tabakalar oluşturarak birbirine karıştığı da ileri sürülmektedir. Buna, Doğu Anadolu’daki ağızlarda çok sayıda Kıpçak dil unsurları örnek gösterilmektedir.

Keywords

Abstract

This article focuses on the origin of the Oghuz Turks and Kipchak Turks. The author, with the Oghuz Turks in Anatolia and Azerbaijan in the field of investigating the origin of Kipchak Turks indicates the need to move from the language. Turkish groups appeared completely irresistible blood bond he writes, both the Turkish group involved in each other, and even states that Kipchaks, Oghuz Turks before the Caucasus and Anatolia regions. In this article, after Kıpçaks Oghuz came to these regions, and creating layers mixed with each other in their languages have been proposed. This, a large number of dialects in eastern Anatolia Kipchak language elements are shown in the sample.

Keywords